Just nu fler än 7 lediga tjänster

FI arbetar för finansiell stabilitet, välfungerande marknader och ett gott konsumentskydd. Vi är ca 500 personer med olika erfarenhet och bakgrund på en arbetsplats som präglas av samarbete och kunskapsutbyte. På FI är du med och påverkar den finansiella marknaden. Tillsammans arbetar vi för samhällsnyttan och du kan göra skillnad!

  • FI ska vara en inkluderande arbetsgivare där alla kan vara sig själva och behandlas med respekt. Vi är måna om att tillvarata allas potential och erbjuda en trygg arbetsmiljösamt ett hållbart arbetsliv. Det är viktigt för oss att främja mångfald och integrera perspektivet lika rättigheter och möjligheter i vårt dagliga arbete, såväl vid rekrytering som i arbetet med att behålla, tillvarata och utveckla befintlig personal.