Publikt arkiv 120 mån

Publik information 2 månader

Visa val

  Antal organisationer 2 225
  • Offentliggjord information riktad till allmänheten - investerare - sparare
  • Köparen uppges vara ett utländskt bitcoin-företag. Men enligt SvD:s efterforskningar är det tveksamt om det underskrivna köpeavtalet är giltigt. Bolaget har uppemot 13 000 kunder, varav omkring 1 100 kunder finns inom inlåningsverksamheten, enligt Finansinspektionen. Sparkunderna har under den senaste tiden inte kunnat sätta in eller få ut pengar från kontona.

  • En punchout-lösning innebär att kunden startar i sitt inköpssystem och därifrån klickar sig vidare till e-handelssidan där man ska handla sina varor. Kunden lägger varor i sin varukorg precis som vanligt, men när ordern genomförs så betalar inte kunden i webbutiken, i stället skickas beställningen automatiskt tillbaka till inköpssystemet. I inköpssystemet tar kundens normala inköpsprocess vid och ordern slutförs där som vanligt.

  • With COVID-19 dominating so much of organisations’ current operational resilience agendas, it’s important to remember that the threat from other global risks and local incidents remains. Climate change continues to pose a major threat as well as changes in the “world order”.

  • Sweden House har en verksamhet som ej konsolideras. Ägarandelen år 2020 är 36 procent och utdelningsförslaget är när rapporten sammanställs ännu inte fastställt. Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 46 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade. Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare. Det övergripande målet för regeringen är att bolagen ska skapa värde och i förekommande fall se till att de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs väl.

  • AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitbolag, har erhållit en order värd ca 1,1 MSEK (135 kUSD) för att fortsätta att driva SeaHawk-1-satelliten från sin markstation i Glasgow under ytterligare 12 månader.

  • AAK har initierat formella förhandlingar med fackliga delegater avseende en produktionskonsolidering med efterföljande nedstängning av sin anläggning i Merksem, Belgien. Det föreslagna initiativet är i linje med bolagets strategi att optimera bagerisegmentet för att förbättra kostnadseffektiviteten och öka konkurrenskraften.

  • Enligt AB Electrolux bolagsordning har ägare till aktier av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

  • Under första kvartalet 2021 förvärvades aktier för 0,5 mdkr i Sandvik.

  • SKF har slutfört förvärvet av Rubico Consulting AB, ett industriellt konsultföretag med 10 anställda baserat i Luleå. Rubico Consulting AB är specialiserat på visualisering och analys av signaldata.?Denna expertis kommer att integreras i SKFs erbjudande kring den roterande axeln, samt driva nya teknikområden som lager med fiberoptiska sensorer.

  • Svenska företag exporterade varor till ett värde av 126,5 miljarder kronor under juli, en ökning med 22 procent jämfört med motsvarande period förra året. Hittills i år uppgår värdet för den svenska exporten till 917,6 miljarder kronor, en ökning med 12 procent. Det visar statistik från SCB som analyserats av Svensk Exportkredit (SEK).

  • VD-KC Martin Lundstedt: Under Q3 2021 var efterfrågan god på Volvokoncernens produkter och tjänster på de flesta marknader världen över. Vi ökade vår nettoomsättning till 85,3 miljarder kronor med en stark tillväxt inte minst i serviceaffären. Kvartalet påverkades dock av brist på halvledare, andra komponenter och fraktkapacitet vilka resulterade i produktionsstörningar och ökade kostnader. Vi levererade trots det ett justerat rörelseresultat på 9,4 miljarder kronor, vilket motsvarar en marginal på 11,0%.

  • VD Björn Rosengren: Marknadsaktiviteten fortsatte att återhämta sig från sin lägsta punkt under sommaren 2020. Efterfrågan var särskilt stark inom kortslutningsverksamheten, utöver våra förväntningar. Den ökade kundaktiviteten, i kombination med påverkan från tidigare genomförda kostnadsmått, resulterade i en tvåsiffrig tillväxt i Operativt EBITA och en mycket hög marginal under första kvartalet på 13,8%. Det gläder mig att se bra resultat även i kassaflödet, som var högt under första kvartalet på 523 miljoner dollar. Med detta sagt, även om det inte fanns någon materiell inverkan på resultaten under perioden, är den gradvis strängare leveransen av vissa komponenter, såsom halvledare och plast, ett problem.

  • På ABBA The Museum finns en yta för temporära utställningar. Inträdet till dessa utställningar ingår i samma biljett som till ABBA The Museum. Företags- och gruppbokningar gör du på sales@abbathemuseum.com.

  • Programmet Kvinna och chef i staten vänder sig till dig som är kvinna och chef inom staten. Du har förmodligen varit chef i några år och vill lära dig mer om dig själv, dina förmågor och hur du kan utveckla ditt ledarskap. Block 1: 19-20 maj 2021 – Organisation Block 2: 15-17 juni 2021 – Jag själv Block 3: 1-2 september 2021 – Att vara chef i staten Block 4: 11-12 oktober 2021 – Att leda medarbetare Block 5: 10-11 november 2021 – Strategiskt ledarskap i staten.

  • Aberdeen Standard Investments (ASI) har lanserat en ny Dynamic Multi Asset Income Fund, som erbjuder institutionella investerare ett nytt sätt att rikta in sig på en hög inkomstström med hög tillförlitlighet. Fonden strävar efter att generera en 5,5% årlig avkastning samtidigt som det ursprungliga kapitalet (avgiftens brutto) bevaras under en rullande femårsperiod. Det fokuserar på alla nivåer i processen på inkomsterna per riskenhet som tas, vilket resulterar i en tillförlitlig och attraktiv inkomstnivå som många investerare behöver.

  • VD-KC Marcus Strömberg: Q2 Nettoomsättningen ökade med 5,5 procent och uppgick till 3 436 MSEK (3 258). Den organiska tillväxten, inklusive tilläggsförvärv och exklusive valutaeffekter, var 7,3 procent. Halvåret: Nettoomsättningen ökade med 5,5 procent och uppgick till 6 077 MSEK (5 760). Den organiska tillväxten, inklusive tilläggsförvärv och exklusive valutaeffekter, var 7,3 procent.

  • I maj 2019 förvärvades Acando av CGI, ett av världens ledande IT- och affärstjänsteföretag med 77 000 medarbetare och verksamhet över hela världen, och avnoterades därmed från Nasdaq Stockholm.

  • Beslutet är en del av Accentures nya globala åtagande att uppnå nettonollutsläpp till år 2025. Vi har infört mål för att minska klimatpåverkan från våra affärsresor, som är den största delen av vårt eget koldioxidavtryck. Vi driver även projekt för våra kunder i syfte att hjälpa dem att minska koldioxidutsläppen, och vi är engagerade i flera initiativ för att öka medvetenheten om klimatförändringarna hos våra anställda och i samhället i stort.

  • Under mitten av 90-talet levererades ett dussin bevakningsbåtar till Försvarsmakten. Bevakningsbåtarna är en del av Sveriges försvarslinje ovanför och under havsytan. Mellan åren 2015-2020 genomgick fem stycken av dessa bevakningsbåtar en modernisering där i stort sett samtliga system ombord ersattes, åtminstone delvis, av ny teknik. Genom detta arbete har Actea Consulting varit en viktig pusselbit i Försvarsmaktens arbete med att modernisera bevakningsbåtarna.

  • På grund av covid-19 har de fysiska träffarna under 2020 fått anta andra former och sker nu istället digitalt. 25 personer medverkade på dialogmötet och diskussioner fördes kring frågor som rör KKS, kroppslig integritet och rättigheter.

  • Coor Service Management, som 2009 förvärvade Vasakronans dotterbolag Vasakronan Service Partner, förvärvar nu Addici. Bolaget är ett nordiskt FM-bolag med kärnkompetens inom arbetsplatsservice, säkerhet, lokalvård, telefoni, fastighetstjänster samt dokumenttjänster. Bolaget omsätter ca 1 miljard och har 1 300 anställda främst i Sverige, men också i Norge, Finland och Danmark.

  • Elpool i Umeå AB (Elpool) blir en del av Addnode Groups division Process Management och har en verksamhet som kommer att kunna utvecklas tillsammans med vårt befintliga dotterbolag Stamford AB. Elpool tillför kompetens inom digitala lösningar för utbyggnad och underhåll av elnätet.

  • Visa mer »

   Tycker du att steget från att skriva automatiserade tester till att implementera tester för en hel Continuous Delivery Pipeline känns stort? Vill du veta mer om hur automatiserade tester fungerar i den världen, med olika nivåer av tester och kvalitetskontroller och vilka typer av defekter som kan detekteras var? Hur man bygger in kvalitet genom hela arbetsprocessen och hur man skapar självtestande byggen?

  • ADDvise Group AB (publ) tillsätter Sebastian Robson som ny Chief Financial Officer (CFO) och medlem i koncernens ledningsgrupp. Han efterträder nuvarande CFO Aaron Wong och tillträder tjänsten senast den 28 februari 2022. Närmast kommer Sebastian från rollen som CFO för Hexicon AB (publ) noterat på Nasdaq First North. Sebastian har stor erfarenhet av att leda internationella finansiella team inom EF Education First där han har varit stationerad i bland annat England, Kanada och Schweiz. Han har en masterexamen i management från University of Edinburgh, Storbritannien.

  • Valamis är ledande på den digitala inlärningsmarknaden och erbjuder en världsledande Learning Experience Platform (“LXP”) och omfattande tjänster för mjukvaruutveckling. Inom företagets nischsegment av LXP-marknaden är företaget en av de globala ledarna och tillhandahåller tjänster till många multinationella företagskunder från sina kontor i sju länder världen över. Som en skräddarsydd mjukvaruutvecklare är företaget en ledande nationell aktör i Finland.

  • Läs det senaste numret av Adtollo magaZine!

  • 2020-12-04 Advania Voice - appen som möjliggör lärande för elever med musik och rytm - 2020-11-05 Per Schlingmann om tidsmaskinen covid-19.

  • Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, rekryterar Patrik Åkesson som ny Vice President R&D. Patrik Åkesson kommer vara ansvarig för att utveckla bolagets befintliga system och processer, bidra till nya lösningar och ha en samordnande roll. Patrik kommer ingå i Advenicas ledningsgrupp.

  • Jag har sett det här så många gånger nu och nu behöver vi säga stopp och protestera högt. I över 30 år har jag företrätt kvinnor, många med barn, som har utsätts för grovt våld i en relation. Många fall har lett till dödligt våld. Sverige behöver fokusera på förövaren. Det är förövaren som bär ansvaret för våldet.

  • Vi är mycket stolta och glada över att återigen hamna i topp på Mergermarkets individuella rankingar. Tillsammans med våra kollegor har vi arbetat hårt för att genomföra samtliga transaktioner med högsta servicenivå. Vi ser fram emot ett nytt aktivt år 2021 och kommer att fortsätta utmana oss själva i att överträffa standarder, förväntningar och att fortsätta hjälpa våra klienter med deras affärer, säger Mathias Berggren.

  • Advokatfirman Delphi har biträtt det amerikanska bolaget MGS Manufacturing, Inc. i samband med förvärvet av hela aktiekapitalet i FT Holding AB och Formteknik-koncernen i Sverige, Danmark och Tyskland. Förvärvet, som avslutades i januari 2021, stärker MGS förmåga att fungera som en enda leveranskälla i Europa för integrerad verktygs-, gjutnings- och automatiseringsfunktion till globala kunder inom vård-, bil-, förpacknings- och konsumentindustrin.

  • Våra klienter är svenska upphandlande myndigheter och enheter samt svenska och internationella företag med verksamhet mot offentlig sektor. Vår ambition är att ha långsiktiga relationer med våra klienter. Vi kan deras marknader, känner till deras behov och kan på så vis ge bästa möjliga upphandlingsrättsliga rådgivning i varje enskild offentlig affär.

  • Liksom föregående år har verksamhetsberättelsen producerats i två versioner som beskriver Advokatsamfundets verksamhet.

  • Visa mer »

   Årets hyreshöjning är något lägre än höjningarna 2019 och 2020, men möjliggör ändå fortsatt stora satsningar på underhåll och utveckling av studentbostäderna. Hyresjusteringen förhandlades inledningsvis med Hyresgästföreningen. Eftersom en överenskommelse inte gick att nå valde AF Bostäder att lämna förhandlingen och kontakta hyresgästerna direkt.

  • Ett digitalt stöd som chefer kan använda för att hantera arbetsrelaterad ohälsa hos medarbetare och en studie av hur virus, bakterier och hälsofarliga ämnen sprids i luften på tandvårdskliniker. Det är ämnena för två av de åtta forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 19 293 000 kronor av Afa Försäkring i 2020 års fjärde anslagsomgång.

  • 2021-03-31 Africa Oil Announces Share Capital Update - 2020-12-17 Africa Oil får sin sjätte premieutdelning och VD:s meddelande till aktieägarna.

  • 2021-01-18 Miljoner till forskning för fler hållbara hundar och katter. Forskning kring hundars påverkan av interaktionen med barn i skolmiljö, hur det egentligen ligger till med taxarnas ryggbroskskivor och bättre diagnostik för kattens vanligaste sjukdom. Det och mycket mer kommer de 13 nya forskningsprojekten som nu delar på 9 miljoner kronor från Agria SKK forskningsfond att undersöka.

  • Ahlsell Norge AS har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i företaget Tromas AS. Bolaget har en årlig omsättning på cirka 63 mNOK. Sedan starten 1992 har Tromas försett byggindustrin i Trøndelag med verktyg och infästningsprodukter, och har idag av 17 medarbetare som är lokaliserade i butik och serviceverkstad i Fossegrenda i Trondheim. Genom förvärvet stärker Ahlsells sin närvaro i regionen och blir en ännu mer effektiv samarbetspartner för alla aktörer inom bygg och anläggning. För kunderna innebär detta en möjlighet att handla från ett ännu större sortiment och välja mellan fler leveransformer.

  • Idén om uppkopplade armband kan överleva även om bolaget går under.

  • AIK Fotboll kan nu summera intäkterna av årskorten 2020, detta då klubbens deadline för att begära pengar tillbaka för årskortet gick ut vid årsskiftet 2020/2021. Efter att deadline passerats kan AIK Fotboll nu konstatera att av de totalt 11 073 årskort, inklusive årskort till nätverk och partners, har 844 årskortsinnehavare valt återbetalning. 92,4% av årskorten har alltså efterskänkts till AIK Fotboll vilket är fantastiska siffror.

  • Läget är som vi alla upplever, tufft. Alla vi företag som verkar i flygplatsstaden vid Arlanda känner såklart av hur hårt och direkt krisen slår mot flyget. Därför vill vi lyfta de initiativ som regeringen tar för att underlätta för återhämtningen som kommer att följa efter krisen. För det kommer en återhämtning. Tids nog, och då är vi rustade för ny tillväxt. För er företag som vill få kontakt med oss – hör av er via knapparna nedan. Vi finns tillgängliga för frågor om hur detta påverkar oss, och vad vi tillsammans kan göra för att få ny fart. //Jennie Claesson, vd Airport City Stockholm

  • Airsonett meddelade idag att företagets unika och patenterade TLA-teknik (temperaturreglerat laminärt luftflöde) ska utvärderas för behandling av barn med svåra atopiska eksem. Imperial College i London finansierar och genomför den randomiserade, placebokontrollerade studien. Studien är ett resultat av den framgångsrika proof-of-concept-studien som publicerades i maj 2018 (referens 1,2).

  • Samtidigt valde Akademikerförbundet SSR:s kongress en förbundsstyrelse där fyra av de tolv ledamöterna är nyinvalda. Det är Pia Björking-Petersson, socionom från Göteborg, Ulla-Maija Madison, socionom och skolkurator från Gotland, Monica Olausson, anställd vid Kriminalvården i Luleå och Marcus Sjöberg, socionom från Stockholm. Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen är Sara Alfredsson, Niklas Eldholm, Markus Görs, Alexander Ramsing och Marie Stenmark.

  • Idag, tisdagen den 28 april, hölls Akademiska Hus digitala årsstämma. Erik Sandstedt valdes in som ledamot i styrelsen och utdelningen till ägaren fastställdes till 2 142 Mkr, vilket är i linje med ägarens mål. På årsstämman fick Anitra Steen förnyat förtroende som ordförande för Akademiska Hus styrelse. Britta Burreau, Svante Hagman, Peter Gudmundson, Christer Nerlich, Robin Teigland och Örjan Wikforss omvaldes som ledamöter.