Publikt arkiv 120 mån

Publik information 2 månader

Visa val

  Antal organisationer 2 246
  • Offentliggjord information riktad till allmänheten - investerare - sparare
  • Köparen uppges vara ett utländskt bitcoin-företag. Men enligt SvD:s efterforskningar är det tveksamt om det underskrivna köpeavtalet är giltigt. Bolaget har uppemot 13 000 kunder, varav omkring 1 100 kunder finns inom inlåningsverksamheten, enligt Finansinspektionen. Sparkunderna har under den senaste tiden inte kunnat sätta in eller få ut pengar från kontona.

  • För smidigare beställning för kunderna som behöver göra sin order genom deras eget inköpssystem utvecklades Textilhusets punchout-lösning så att de därifrån kan klicka sig vidare till e-handeln där de enkelt kan beställa ur det stora sortimentet som webbshoppen erbjuder.

  • VD Magnus Bergqvist: Turbulensen i världen omkring oss fortsätter. Det pågående kriget i Ukraina, i kombination med högre räntor och accelererande inflation, har ökat osäkerheten för många företag och organisationer, såväl som för hela länder. Samtidigt, delvis på grund av denna utveckling, ökade efterfrågan på vår mjukvara och tjänster stadigt. 4C Strategies fortsätter att vara väl positionerade för att hjälpa våra kunder att nå sina mål att bygga säkrare samhällen runt om i världen.

  • Ägarandelen år 2021 är 36 procent och utdelningsförslaget är när rapporten sammanställs ännu inte fastställt. Utdelningen 2020 uppgick till 2 mkr. Bolag där staten har en ägarandel som understiger 20 procent eller är under avveckling, ingår inte heller i den konsoliderade redovisningen. Dotterbolag utgörs av bolag där staten har en kapitalandel motsvarande 50 procent eller mer. Intressebolag, det vill säga där staten har en kapitalandel understigande 50 procent har, i det fall staten äger 20 procent eller mer, medräknats efter ägarandel vad gäller resultat. Verksamheter som ej konsolideras är flera bl.a. Sweden House. A/O Dom Shvetsii, ('Sverigehuset') är ett ryskt aktiebolag som förvaltar ett så kallat 'Sverigehus' i Sankt Petersburg, som håller officiella, kulturella och kommersiella evenemang. Riksdagen beslutade hösten 1994 att inrätta ett Sverigehus i centrala Sankt Petersburg som ett led i utvecklingen av relationerna mellan Sverige och Ryssland.

  • AAC Clyde Space has won a contract to continue to operate the SeaHawk satellite for one more year, a contract that may be extended up to two years further provided that the spacecraft continues to deliver data. The one-year contract has a value of 175 kUSD (approx. 1.9 MSEK).

  • VD-KC Johan Westman: Trots stor osäkerhet och volatilitet går det bra för AAK. Vi har kunnat hantera de generella prisökningarna och vi har arbetat effektivt och framgångsrikt med förvaltningen av vår produktportfölj. Under kvartalet sjönk råvarupriserna från de rekordhöga nivåer som noterats under årets första halva. Detta förväntas få en positiv effekt på rörelsekapitalet och kassaflödet under första halvåret nästa år.

  • VD-KC Jonas Samuelson: Den organiska försäljningen minskade med 7,9% under det tredje kvartalet. Liksom under det föregående kvartalet minskade volymerna väsentligt och som förväntat var pris netto negativt. Vi fortsatte att exekvera väl på vårt program för kostnadsbesparingar för koncernen och omställning i Nordamerika. Det utmanande marknadsläget med efterfrågan i huvudsak driven av nödvändiga produktbyten, konsumenter som skiftade till lägre prissegment och hög kampanjaktivitet, motverkade dock större delen av kostnadsbesparingarna på 2,4 Mdr kr. Det underliggande rörelseresultatet steg till 314 Mkr jämfört med ett nollresultat för det tredje kvartalet 2022. Det operativa kassaflödet efter investeringar var 1,1 Mdr kr.

  • I samband med Joachim Kuylenstiernas avgång har styrelsen fattat beslut om att tillsätta Björn Rosengren, nuvarande styrelseordförande, som tillförordnad VD tills en mer permanent lösning finns på plats. Anders Mossberg, styrelseledamot, tar temporärt över rollen som styrelsens ordförande.

  • Substansvärdet den 31 december 2022 var 126,5 mdkr, eller 293 kronor per aktie, en minskning under året med 39 kronor per aktie. Inklusive återinvesterad utdelning minskade substansvärdet med 10 %. Den 2 februari 2023 uppgick substansvärdet till 329 kronor per aktie.

  • VD-KC Rickard Gustafson: Stark utveckling av kassaflöde och organisk tillväxt. 2022 var året då vi på allvar fick fart på vår strategiska utveckling. Vi har utnyttjat potentialen i våra tillväxtområden och levererat tvåsiffrig tillväxt inom flera strategiskt viktiga segment. Samtidigt tar vi ett mer aktivt grepp om portföljhanteringen och arbetar övergripande med kundbranscher och produktlinjer för att förbättra vårt operativa resultat. Som meddelades i december har vi också påbörjat en strategisk översyn av vår flygverksamhet.

  • Tisdagen den 24 oktober 2023 prissatte SEK, med kreditbetyget Aa1/AA+ (stabil/stabil) från Moody’s och S&P, framgångsrikt en ny 7-årig Kangaroo benchmark-obligation om 500 miljoner AUD. Detta är bolagets andra Kangaroo-obligation om 500 miljoner AUD i år.

  • Transaktionen mellan Proterra Inc. och Proterra Operating Company som säljare och Volvo som köpare är villkorad av konkursdomstolens i USAs godkännande. Dessutom kommer slutförandet av transaktionen, som förväntas ske i början av 2024, att vara föremål för konkurrensgodkännande och vissa andra villkor.

  • Ett pilotprojekt mellan ABB Robotics och den amerikanska ideella organisationen Junglekeepers visar vilken roll molnteknik kan spela för att göra återplantering av skog snabbare, effektivare och mer anpassningsbar. ABB Robotics stöder Junglekeepers i deras uppdrag att skydda 55 000 hektar av Amazonas regnskog och vända massavverkningen av regnskogen. I ett unikt koncept automatiserar ABB:s cobot YuMi planteringsuppgifter i ett djungellaboratorium, vilket påskyndar processen och gör att Junglekeepers volontärer kan fokusera sin värdefulla tid och sina resurser på mer verkningsfullt arbete.

  • På ABBA The Museum finns en yta för temporära utställningar. Inträdet till dessa utställningar ingår i samma biljett som till ABBA The Museum. Företags- och gruppbokningar gör du på sales@abbathemuseum.com.

  • Välkommen till Mötesplats Kvinna och chef som äger rum den 26 januari 2023. Mötesplatsen 2023 kommer att bli en superenergigivande dag, kanske den bästa någonsin. Jag vet att jag har sagt det förut, men jag vågar sticka ut hakan och säga att Mötesplats 2023 kommer att höja nivån ytterligare när det gäller kunskapspåfyllnad, inspiration och...

  • 2022-11-16 Aberdeen samlar in 220 miljoner pund vid lanseringen av Inflation Linked Infrastructure Debt Fund -...

  • Nu riktar Absolicon in sig på att leverera de två produktionslinorna som såldes i december 2022. Det är ett spännande arbete där vi inarbetar flera förbättringar jämfört med de robotlinor vi tidigare byggt.

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda utan suppleanter. Johan Andersson, Ann-Marie Begler, Jan Bernhardsson, Mikael Helmerson och Håkan Sörman omvaldes till styrelseledamöter. Hilde Britt Mellbye och Marie Osberg valdes till nya styrelseledamöter. Håkan Sörman omvaldes till styrelsens ordförande...

  • I maj 2019 förvärvades Acando av CGI, ett av världens ledande IT- och affärstjänsteföretag med 77 000 medarbetare och verksamhet över hela världen, och avnoterades därmed från Nasdaq Stockholm.

  • Ny forskning från Accenture (NYSE: ACN) visar att kinesiska företag har gjort stadiga framsteg inom digital transformation under de senaste fem åren, med 17 % av dem, "mästare", som har gjort avgörande investeringar i att adoptera och skala digital teknik för att driva kontinuerlig affärstransformation, jämfört med bara 7 % 2018. Den övergripande takten för företags digitala transformation i Kina 2022 har dock minskat mitt i ett mer komplext affärslandskap.

  • Under mitten av 90-talet levererades ett dussin bevakningsbåtar till Försvarsmakten. Bevakningsbåtarna är en del av Sveriges försvarslinje ovanför och under havsytan. Mellan åren 2015-2020 genomgick fem stycken av dessa bevakningsbåtar en modernisering där i stort sett samtliga system ombord ersattes, åtminstone delvis, av ny teknik. Genom detta arbete har Actea Consulting varit en viktig pusselbit i Försvarsmaktens arbete med att modernisera bevakningsbåtarna.

  • ”Vi gör vad vi kan för att stödja de som drabbas”, säger Farah Kabir landschef ActionAid Bangladesh. Kraftiga regn har orsakat allvarliga översvämningar i nordöstra Bangladesh och flera rapporter indikerar att över fyra miljoner människor är fast i de drabbade områdena. Tillgången till mat och vatten är mycket begränsad och mer än 63 000 människor har redan rapporterats vara på flykt från sina hem.

  • Coor Service Management, som 2009 förvärvade Vasakronans dotterbolag Vasakronan Service Partner, förvärvar nu Addici. Bolaget är ett nordiskt FM-bolag med kärnkompetens inom arbetsplatsservice, säkerhet, lokalvård, telefoni, fastighetstjänster samt dokumenttjänster. Bolaget omsätter ca 1 miljard och har 1 300 anställda främst i Sverige, men också i Norge, Finland och Danmark.

  • VD-KC Johan Andersson: Addnode Group inledde 2023 starkt med en kraftig tillväxt och förbättrad EBITA. Efterfrågan är god på de flesta av våra marknader. Nettoomsättningen ökade med 49 procent till 1 972 MSEK och den valutajusterade organiska tillväxten uppgick till 19 procent.

  • Visa mer »

   Tycker du att steget från att skriva automatiserade tester till att implementera tester för en hel Continuous Delivery Pipeline känns stort? Vill du veta mer om hur automatiserade tester fungerar i den världen, med olika nivåer av tester och kvalitetskontroller och vilka typer av defekter som kan detekteras var? Hur man bygger in kvalitet genom hela arbetsprocessen och hur man skapar självtestande byggen?

  • Förvärvet sker till en initial kontant köpeskilling om 9,5 MUSD och två möjliga tilläggsköpeskillingar om totalt 5,1 MUSD, förutsatt att Diabetic Supplies uppnår fastställda finansiella mål.

  • Adelis blir majoritetsägare i Avidly för att stödja företagets tillväxt. Avidly är en ledande leverantör av marknadsföringsteknologitjänster och en ledande partner till HubSpot, som stödjer företag av alla storlekar som lyckas med digital marknadsföring, försäljning och kundservice. Genom att kombinera sina djupa HubSpot-kapaciteter och ledande kreativa och digitala marknadsföringsfärdigheter har Avidly ett starkt erbjudande till sina kunder. Adelis kommer att stödja företaget i dess resa framåt, inklusive organiska initiativ och strategiska förvärv över regioner. Avidly är en internationell HubSpot-partner, med starka kreativa och digitala marknadsföringsmöjligheter. Under tre år i rad har Avidly rankats som den globala partnern till HubSpot, tack vare dess djupa HubSpot-kapacitet och förmåga att betjäna ett brett spektrum av kunder i flera länder. Företaget har sitt huvudkontor i Helsingfors och har verksamhet i Norden, Storbritannien, Tyskland och Kanada.

  • Läs det senaste numret av Adtollo magaZine!

  • Göteborg Energi outsourcar sina IT-infrastrukturtjänster vilket innefattar tjänsteområden servicedesk och support, digital arbetsplats, datacenter, integration, publika molntjänster samt applikationsdrift som stöd till Göteborg Energis interna applikationsförvaltning. Avtalstiden med Advania är 6 år, med en option till förlängning upp till 10 år.

  • Cross Domain Solutions (CDS) belyser värdet av att kunna kommunicera, att dela eller flytta information mellan domäner och samtidigt tillämpa validering, transformering och filtrering under utbytet. Syftet är att tillämpa strikt informationsöverföring på informationsnivå, medan säkerhet med hög assurans tar itu med cybersäkerhetshot som manipulation, dataläckage och intrång. Advenica har ett stort utbud av Cross Domain Solutions produkter – både för enkelriktat och för dubbelriktat informationsutbyte. Med dessa lösningar kan länder, myndigheter och företag höja informationssäkerheten och digitalisera på ett ansvarsfullt sätt. Det finska kontoret har nu fått en ny order på dessa Cross Domain Solutions, både produkter och tjänster. Ordern är värd 2,3 MSEK, kommer från en finsk kund inom den offentliga sektorn och kommer att levereras under Q4 2022 och Q1 2023.

  • Som brottsoffrens försvarare och advokat måste jag höja min röst igen. En ung man har dömts till mycket allvarliga, och hänsynslösa sexualbrott. Han har beviljats frihetsberövandeersättning med 840 000 kr. En följd av HDs avgörande är att frihetsberövandet blivit 14 månader kortare än vad det faktiskt blev. Underrätterna kom fram till att hans ålder var tillräckligt klarlagd för att dömas som vuxen. Domstolarna dömde med andra ord olika längd på fängelsestraffet beroende på hur de bedömde mannens ålder. Huvudregeln ska vara. Ingen dömd våldtäktsman ska kunna beviljas skadestånd av staten. Jag möter våldtäktsoffer varje dag i mitt arbete som målsägandebiträde och majoriteten våldtäktsoffer bär på livslångt trauma. Om du är målsägande i ett våldtäktsmål är du berättigad till 100 000 kr för våldtäkt av normalgraden och 150 000 kr för grov våldtäkt i kränkningsersättning...

  • Svenska Skidförbundet förlänger sitt samarbete med den globala affärsjuridiska advokatbyrån DLA Piper, samarbetet innebär att byrån fortsätter som exklusiv juridisk rådgivare.

  • Advokatfirman Delphi har biträtt Alligo Holding AB (”Alligo”) vid förvärvet 75% av aktierna i Profeel Sweden AB (”Profeel”). Profeel omsätter cirka 70 miljoner kronor och har 18 anställda och butik i Eskilstuna och Västerås. Genom förvärvet stärker Alligo ytterligare koncernens position inom profilprodukter och produktmedia. Alligo har för avsikt att fortsätta förvärva välskötta bolag som passar i Alligos förvärvsstrategi.

  • Våra klienter är svenska upphandlande myndigheter och enheter samt svenska och internationella företag med verksamhet mot offentlig sektor. Vår ambition är att ha långsiktiga relationer med våra klienter. Vi kan deras marknader, känner till deras behov och kan på så vis ge bästa möjliga upphandlingsrättsliga rådgivning i varje enskild offentlig affär.

  • Advokatsamfundet överlämnade idag, den 28 juni 2022, en hemställan till Justitiedepartementet om lagändringar för att kunna höja straffavgiften för advokater som allvarligt bryter mot god advokatsed. Enligt 8 kap. 7 § tredje stycket rättegångsbalken får Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd, om det finns särskilda skäl, ålägga en advokat som tilldelas en varning att betala en straffavgift till Advokatsamfundet. Straffavgiften får i dag vara lägst 1 000 kr och högst 50 000 kr. Högsta belopp har inte ändrats sedan 1997. Redan i januari 2021 tog Advokatsamfundets styrelse initiativ till att se över nivån på straffavgifterna. I september 2021 presenterades ett förslag om nya nivåer på straffavgiften, med ett lägsta belopp om 10 000 kr och ett högsta belopp om 250 000 kr. Förslaget har nu behandlats av Advokatsamfundets avdelningar, som alla ställt sig bakom det. Vid årets fullmäktigemöte i juni beslutade Advokatsamfundet om stadgeändringar för att möjliggöra de nya reglerna.

  • Visa mer »

   Trots hög inflation och kraftigt stigande kostnader, får AF Bostäders hyresgäster en hyreshöjning som stannar på cirka 2 % från den 1 januari 2023. Den nya hyran har möjliggjorts genom tillfälliga omprioriteringar i den löpande verksamheten. Samtidigt flaggar AF Bostäder för att de stora kostnadsökningarna kan påverka framtida hyror.

  • Robotars påverkan på den psykosociala arbetsmiljön, exponering för högfrekventa vibrationer inom tandvården och hållbart ledarskap i skolan. Det är ämnena för tre av de sex forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 21 397 000 kronor av Afa Försäkring i årets tredje anslagsomgång.

  • Bolaget deklarerade och betalade en halvårsutdelning på 0,025 USD per aktie (cirka 11,5 miljoner USD ) i slutet av mars 2023 . Sedan slutet av mars 2022 har bolaget återbetalat mer än 80,0 miljoner USD till sina aktieägare genom aktieåterköpsprogrammet och utdelningspolicyn.

  • Visa mer »

   Anders Snell, (valberedningens ordförande) utsedd av Stiftelsen ÅForsk Elisabet Jamal Bergström, utsedd av SEB Investment Management Lilian Fossum Biner, utsedd av Handelsbanken Fonder Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder Rickard Wilson, utsedd av EQT Tom Erixon, styrelseordförande.

  • 2022-11-15 kl 09:00 Håkan Landin blir ny lantbruksveterinär på Agria - 2021-01-18 Miljoner till forskning för fler hållbara hundar och katter. Forskning kring hundars påverkan av interaktionen med barn i skolmiljö, hur det egentligen ligger till med taxarnas ryggbroskskivor och bättre diagnostik för kattens vanligaste sjukdom. Det och mycket mer kommer de 13 nya forskningsprojekten som nu delar på 9 miljoner kronor från Agria SKK forskningsfond att undersöka.

  • Ahlsells logistikcentrum i Hallsberg är hjärtat i koncernens svenska verksamhet. Det är ett av Europas största i sitt slag och även en av Nordens viktigaste knutpunkter för transporter. Anläggningen omfattar cirka 235 000 kvadratmeter och med 1 000 medarbetare är Ahlsell den största privata arbetsgivaren i kommunen. Sedan det förra större investeringsprojektet kommunicerades 2015 har den hanterade försäljningsvolymen i Hallsberg nästan fördubblats. Nu har styrelsen fattat beslut om att ytterligare satsa och utveckla logistikverksamheten i Hallsberg. Den här gången handlar det om att expandera genom att etablera en ny site helt nära den befintliga logistikverksamheten. Bakgrunden är en stark framtidstro och ytterligare tillväxtambitioner både kring kapacitet och kunderbjudande.

  • Idén om uppkopplade armband kan överleva även om bolaget går under.

  • AIK Fotboll är överens med 46-årige Andreas Brännström om rollen som ny chefstränare för klubbens herrlag. Andreas kommer närmast från allsvenska Mjällby AIF och avtalet mellan parterna gäller till och med den 31 december 2025.

  • Läget är som vi alla upplever, tufft. Alla vi företag som verkar i flygplatsstaden vid Arlanda känner såklart av hur hårt och direkt krisen slår mot flyget. Därför vill vi lyfta de initiativ som regeringen tar för att underlätta för återhämtningen som kommer att följa efter krisen. För det kommer en återhämtning. Tids nog, och då är vi rustade för ny tillväxt. För er företag som vill få kontakt med oss – hör av er via knapparna nedan. Vi finns tillgängliga för frågor om hur detta påverkar oss, och vad vi tillsammans kan göra för att få ny fart. //Jennie Claesson, vd Airport City Stockholm

  • Profil: Du har god erfarenhet inom Regulatory Affairs, och har klinisk kompetens, inom det medicintekniska området - Du har dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med klinisk utvärdering och registrering av medicintekniska produkter på flertalet marknader - Du har ett starkt driv för att säkerställa att företaget efterlever de regulatoriska krav som ställs på produkterna - Du har god förståelse och kan tolka de medicintekniska regelverken och kommunicera ut detta till organisationen - Du uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på engelska.

  • Igår hölls Publischinggalan där priser för bland annat tidningar och webb delades ut. Akademikerförbundet SSR:s tre tidningar; Chefstidningen, Akademikern och Socionomen vann alla tre pris. Tidningarna vann Publishingpriserna: Chefstindningen vann guld i kategorin tidningar och magasin (yrke), med motiveringen: "För ett inbjudande format, initierade texter, kreativt foto samt grafisk form som driver läsningen framåt" - Akademikern vann guld i kategorin medlemstidningar med motiveringen: "För ett starkt omslag, fina grafiska detaljer och utmärkta personporträtt i text och bild" - Socionomen vann silver i kategori webbtidningar & nättidningar.