Publikt arkiv 120 mån

Publik information 2 månader

Visa val

  Antal organisationer 2 212
  • Offentliggjord information riktad till allmänheten - investerare - sparare
  • Köparen uppges vara ett utländskt bitcoin-företag. Men enligt SvD:s efterforskningar är det tveksamt om det underskrivna köpeavtalet är giltigt. Bolaget har uppemot 13 000 kunder, varav omkring 1 100 kunder finns inom inlåningsverksamheten, enligt Finansinspektionen. Sparkunderna har under den senaste tiden inte kunnat sätta in eller få ut pengar från kontona.

  • I e-handelskassan kan varukorgen ses över för att presentera förslag på vilka produkter som kan bytas ut till mer hållbara alternativ. Det kan vara allt från en plastfri matförpackning till ett miljömärkt rengöringsmedel eller kontorsmaterial.

  • The Corona virus (COVID-19) continues to spread globally and rapidly. First discovered in Wuhan, China, in December 2019 it was reported as early as January in the UK and there is yet no end to it in the near future. Having been declared a pandemic by WHO on 11th March, organisations all over the world have implemented different strategies and methods to tackling the outbreak.

  • Verksamheter som ej konsolideras är bl a Sweden House. Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 46 hel- ochdelägda bolag, varav två är börsnoterade. Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare. Det övergripande målet för regeringen är att bolagen ska skapa värde och i förekommande fall se till att de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs väl.

  • Volymerna under kvartalet uppgick till 481.000 ton (565.000 ton), en minskning med 15% (3%). Rörelseresultatet, inklusive en negativ valutaomräkningseffekt på 10 mkr, uppgick till 417 mkr (518 mkr), en minskning med 19%. Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, var 411 mkr (518 mkr), en minskning med 21%. Periodens resultat uppgick till 324 mkr (362 mkr), en minskning med 10%. Vinsten per aktie minskade med 11% och uppgick till 1,27 kronor (1,42 kronor). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 262 mkr (408 mkr).

  • Den höga utlåningen under året har resulterat i att räntenettot för tredje kvartalet blev det högsta i SEK:s historia. Även om efterfrågan på finansiering nu minskat och utlåningen återgått till mer normala nivåer visar årets utveckling på SEK:s viktiga roll i tider av ekonomisk oro. För att bidra till återhämtningen av ekonomin fokuserar SEK på att finansiera industrins omställning till förnybar energi och hållbar infrastruktur.

  • Under Q3 ökade utnyttjandet av lastbilar och maskiner successivt när COVID-19-restriktionerna lättades. Mot slutet av kvartalet var transportaktiviteten tillbaka på ungefär samma nivå som för ett år sedan på de flesta marknader. Den svaga orderingången under Q2 påverkade dock koncernens nettoomsättning i Q3, som uppgick till 76,9 miljarder kr - 16% lägre än för ett år sedan justerat för valuta.

  • Jönköping fortsätter satsningen på fossilfria transporter för ett hållbart samhälle. Efter ett lyckat pilotprojekt där ABB bidrog till elektrifieringen av Jönköpings första elbusslinje, har ABB nu fått ytterligare order på tio kompletta laddstationer för elbussar till Jönköping Energi.

  • På ABBA The Museum finns en yta för temporära utställningar. Inträdet till dessa utställningar ingår i samma biljett som till ABBA The Museum. Företags- och gruppbokningar gör du på sales@abbathemuseum.com.

  • Kvinna och chef har kommit att bli en mycket uppskattad utbildning med hög kvalitet, spännande diskussioner och utveckling av det personliga nätverket. Tidigare utbildningar har valt att efter programmet fortsätta hålla kontakt och träffas några gånger per år för att stötta varandra i de olika utmaningar som deltagarna står inför. Det äldsta nätverket är 16 år. Block 1: 29-30 september 2020 – Organisation - Block 2: 21-23 oktober 2020 – Jag själv - Block 3: 25-26 november 2020 – Att vara chef i staten - Block 4: 19-20 januari 2021 – Att leda medarbetare - Block 5: 10-11 mars 2021 – Strategiskt ledarskap i staten

  • Private equity investors completed 807 deals in Q4 2019, slightly down on the previous quarter, but still the second highest in the last decade - A substantial amount of capital was deployed in Q4, with quarterly deal value posting its third highest figure of the last decade at €67.6bn - On the back of three exceptionally strong quarters in succession, private equity activity in 2019 broke new ground, with total deal volume and value reaching all-time annual records -

  • Absolicon har skrivit en avsiktsförklaring med Prof. Dr. Kasper Moth-Poulsen från Chalmers som utvecklar en ny molekyl som kan lagra solenergi. Projektet erbjuds att använda Absolicons solfångare T160 för att ladda molekylen med energi. Forskarna på Chalmers har lyckats utforma en molekyl som har förmågan lagra värme i upp till 18 år.

  • VD-KC Marcus Strömberg: Verksamhetsåret har börjat bra med en ökning av antalet barn och elever på 5,1 procent. Nio nya enheter har öppnat under det första kvartalet 2020/21, fyra förskolor, en integrerad förskola och fyra gymnasieskolor. Samtidigt har en kraftigt ökande efterfrågan på våra tjänster inom vuxenutbildning ytterligare förstärkt den positiva utvecklingen. Detta har bidragit till en god intäktsökning och en bra start på det nya verksamhetsåret.

  • I maj 2019 förvärvades Acando av CGI, ett av världens ledande IT- och affärstjänsteföretag med 77 000 medarbetare och verksamhet över hela världen, och avnoterades därmed från Nasdaq Stockholm.

  • - Undersökningen visar att företag inom bank och finans inser behovet av verksamhetsutveckling, men förändringstakten i Sverige är helt klart för långsam. Det gör att företagen halkar efter sina globala motsvarigheter när det kommer till att skörda vinsterna av förändringsarbetet, säger Linda Håkansson, som arbetar inom Accentures affärsområde Financial Services i Sverige.

  • Med en stabsmetodikutbildning kan du förbereda dig och din organisation inför att hantera en krissituation, stora som små, på ett effektivt sätt. Syftet med vår utbildning är att utveckla deltagarnas kunskap och kompetens i form av myndighetens/företagets stabsmetodik, samt bistå med verktyg för att kunna arbeta i stab i den egna organisationen.

  • Ingela arbetar kvar på ActionAid fram till hösten och kommer därefter att tillträda rollen som generalsekreterare för RFSU. Ingela har gjort betydande insatser som generalsekreterare för ActionAid Sverige, säger Pia Gideon, styrelseordförande.

  • Coor Service Management, som 2009 förvärvade Vasakronans dotterbolag Vasakronan Service Partner, förvärvar nu Addici. Bolaget är ett nordiskt FM-bolag med kärnkompetens inom arbetsplatsservice, säkerhet, lokalvård, telefoni, fastighetstjänster samt dokumenttjänster. Bolaget omsätter ca 1 miljard och har 1 300 anställda främst i Sverige, men också i Norge, Finland och Danmark.

  • Rörelseresultatet ökade till 52 (43) MSEK, en rörelsemarginal på 6,5 (5,5) procent - Resultatet efter skatt ökade till 37 (31) MSEK - Resultatet per aktie ökade till 1,11 (0,93) SEK - Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -66 (32) MSEK - Förvärv av SaaS-bolaget Netpublicator med 16 MSEK i nettoomsättning.

  • Skatteverket, Kronofogdemyndigheten i avtal med oss

  • MRC utvecklar och tillverkar renrum för läkemedelsindustrin och till sjukhus. Bolaget har sin bas i Dubai med huvudkontor och en produktionsanläggning. Bolaget äger ytterligare en produktionsanläggning i Spanien. Bolagets omsättning för räkenskapsåret 2019/2020 förväntas uppgå till ca 9,80 MUSD med ett justerat rörelseresultat om ca 1,10 MUSD. Bolaget har omkring 110 anställda.

  • Täcker hela faktureringsprocessen för sina kunder, från utskick av fakturor och administration av reskontra till hantering och finansiering av kundfordringar.

  • Läs det senaste numret av Adtollo magaZine! Vintern 2019/2020.

  • På bloggen 20200325: Make sure you know about your incidents before your customers do - 20200305. Länsförsäkringar ska bygga nästa generations kontaktcenter, väljer Advania -

  • Miljonorder i Finland, ytterligare ett steg in i offentlig sektor

  • - Förövaren tar inte ledigt. För många är hemmet den farligaste platsen att vistas på. Många kvinnor och barn kommer bli helt utlämnade till sina förövare i hemmet. För många är arbete, skola och fritid en trygghet i vardagen. Det är därför viktigare än någonsin att visa mod och mänsklighet. Våga agera, våga fråga, våga knacka på, våga ringa polisen eller socialjouren om du misstänker att någon far illa. Vi på byrån är extra tillgängliga och flexibla. Du når oss på följande nummer: Vardagar 08-211560 Övrig tid, kvällar och helger 070-8670724 Vi har kostnadsfri rådgivning och tar emot samtal från hela landet. Var rädd om dig och dina nära. Tillsammans är vi starkare, säger Elisabeth Massi Fritz.

  • DLA Pipers Dataskyddsgrupp intog direkt en topplacering inom Data Privacy & Data Protection i den fösta separata rankingen på området. Byrån bibehåller även sin topplacering inom Employment. Johan Sundberg, advokat och Head of Employment och Head of Data Privacy & Data Protection på DLA Piper, topprankas även som en av fyra Leading Lawyers i Sverige inom dataskyddsområdet.

  • Skogssällskapet i rådgivningsuppdrag med oss.

  • Våra klienter är svenska upphandlande myndigheter och enheter samt svenska och internationella företag med verksamhet mot offentlig sektor. Vår ambition är att ha långsiktiga relationer med våra klienter. Vi kan deras marknader, känner till deras behov och kan på så vis ge bästa möjliga upphandlingsrättsliga rådgivning i varje enskild offentlig affär.

  • Vid årsskiftet tog Advokatsamfundet kontakt med Norstedts Juridik med anledning av synpunkter från byråer angående prissättningen av den nya juridiska informationstjänsten JUNO.

  • Rekord i studentbostadsbyggande. Vi bygger bostäder för totalt 852 studenter på Proto, Sagoeken och Marathon med inflyttning 2019. På Ulrikedal står 11 nya lägenheter klara.

  • Covid-19 drabbar nu både patienter och personal i vården. Jakob Löndahl, docent vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet, forskar med stöd från AFA Försäkring om smittspridning av virus via luft, i syfte att förebygga smitta mellan patienter och personal inom vården. Sedan en tid tillbaka fokuserar forskningen på om och hur det nya coronaviruset sprids via luften. Här är en intervju med forskaren Jakob Löndahl.

  • Africa Oil Announces Second Oil Discovery Offshore Guyana - Africa Oil Announces London Office Opening and Management and Board Member Change -

  • 20200330:Minska smittspridning i stallet - 20200324: 20-tal ridövningar för inspiration på hemmaplan.

  • Bygglogistik möjliggör ett effektivare och hållbart byggande genom god materialplanering och samlade transporter. Ahlsell och Myloc gör det nu ännu enklare för entreprenören att med ett knapptryck lägga en inköpsorder till Ahlsell och via EDI speglas ordern i Mylocs molnbaserade bygglogistikkalender. Ahlsell har integrerat Myloc med sitt ERP-system för att minska administrationen för entreprenören och göra hållbart byggande enklare än någonsin. När en order läggs till Ahlsell speglas denna order automatiskt i Mylocs kalender. Därmed slipper entreprenören att registrera ordern både i kalendern och i sitt inköpssystem vilket minskar administrationen och minskar risken för fel. – Med Ahlsells och Mylocs logistiklösning kan arbetet i komplexa byggprojekt förenklas med styrning av material och resurser och samtidigt dra fördelarna av digital orderläggning, säger Anders Eklund, produktchef på Myloc Construction.

  • Idén om uppkopplade armband kan överleva även om bolaget går under.

  • Vill invänta ett definitivt beslut om det allsvenska spelschemat för säsongen 2020 och därmed kunna förmedla en tydligare bild av bolagets förutsättningar för det innevarande räkenskapsåret.

  • Läget är som vi alla upplever, tufft. Alla vi företag som verkar i flygplatsstaden vid Arlanda känner såklart av hur hårt och direkt krisen slår mot flyget. Därför vill vi lyfta de initiativ som regeringen tar för att underlätta för återhämtningen som kommer att följa efter krisen. För det kommer en återhämtning. Tids nog, och då är vi rustade för ny tillväxt. För er företag som vill få kontakt med oss – hör av er via knapparna nedan. Vi finns tillgängliga för frågor om hur detta påverkar oss, och vad vi tillsammans kan göra för att få ny fart. //Jennie Claesson, vd Airport City Stockholm

  • Avtalet gäller behandling av patienter med svår, okontrollerad allergisk astma och patienter med svårbehandlat atopiskt eksem, med företagets patenterade teknik temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA). Tekniken bygger på att patienterna behandlas med partikel- och allergenfri luft när de vilar eller sover.

  • Akademibokhandeln Holding AB (publ) (“Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget kommer att genomföra en förtida inlösen av sina utestående obligationer 2017/2021 med ISIN SE0009690084 (“Obligationerna”) i enlighet med villkoren för Obligationerna. Bolaget kommer idag att skicka en underrättelse om förtida inlösen till direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av Obligationerna enligt skuldboken som förs av Euroclear Sweden per den 20 februari 2019. Underrättelsen är oåterkallelig.

  • Ihop med SKR och Sobona har vi enats om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst. Beslutet tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter. Avtalen som löper ut den 31 mars 2020 förlängs nu till den 31 oktober 2020. Avtalen rör totalt omkring 650 000 medarbetare.

  • I somras bjöd Akademiska Hus in till en arkitekttävling om utformning av ett nytt universitetsbibliotek för humaniora och konst mitt emellan Korsvägen och Götaplatsen i centrala Göteborg. Intresset för att gestalta det nya biblioteket var mycket stort och nu har juryn valt ut sju tävlingsförslag.

  • Överviktskirurgi med duodenal switch ger bäst långtidsresultat - Akuten på Akademiska inför triage utomhus - Telemedicinsk uppföljning effektivt vid sömnapnébehandling -

  • Lex Maria är en undvikbar händelse, som medfört att en patient kommit till allvarlig skada eller att risk för allvarlig skada förelegat, ska anmälas av vårdgivaren till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria. Chefsläkarna är anmälningsansvariga och samordnar arbetet och verksamhetschefen har till uppgift att utforma anmälan och de bilagor som krävs. Flertalet händelser som föranleder anmälan enligt Lex Maria utreds med händelseanalys. Enskilda personer kan inte göra en Lex Maria-anmälan men kan direkt till Inspektionen för vård och omsorg lämna tips och anmälan om klagomål på vården.

  • Ralf Spann, började arbeta på Akelius för fjorton år sedan. Ralf är idag Head of Europe. Jordan Milewicz är för närvarande Head of Property and Business Department. Jordan har arbetat på Akelius sedan 2008.