Publikt arkiv 120 mån

Publik information 2 månader

Visa val

  Antal organisationer 2 215
  • Offentliggjord information riktad till allmänheten - investerare - sparare
  • Köparen uppges vara ett utländskt bitcoin-företag. Men enligt SvD:s efterforskningar är det tveksamt om det underskrivna köpeavtalet är giltigt. Bolaget har uppemot 13 000 kunder, varav omkring 1 100 kunder finns inom inlåningsverksamheten, enligt Finansinspektionen. Sparkunderna har under den senaste tiden inte kunnat sätta in eller få ut pengar från kontona.

  • En punchout-lösning innebär att kunden startar i sitt inköpssystem och därifrån klickar sig vidare till e-handelssidan där man ska handla sina varor. Kunden lägger varor i sin varukorg precis som vanligt, men när ordern genomförs så betalar inte kunden i webbutiken, i stället skickas beställningen automatiskt tillbaka till inköpssystemet. I inköpssystemet tar kundens normala inköpsprocess vid och ordern slutförs där som vanligt.

  • With COVID-19 dominating so much of organisations’ current operational resilience agendas, it’s important to remember that the threat from other global risks and local incidents remains. Climate change continues to pose a major threat as well as changes in the “world order”.

  • Verksamheter som ej konsolideras är bl a Sweden House. Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 46 hel- ochdelägda bolag, varav två är börsnoterade. Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare. Det övergripande målet för regeringen är att bolagen ska skapa värde och i förekommande fall se till att de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs väl.

  • Dotterbolaget Hyperion har vunnit en order om 0,15 MEUR (ca 1,5 MSEK) för att verifiera sin rymdbaserade laserkommunikationsterminal, CubeCAT, i omloppsbana. Terminalen är designad för nedlänkning av data i ultrahög hastighet, vilket avsevärt förbättrar och underlättar datakommunikation via småsatelliter.

  • Helåret: Periodens resultat uppgick till 1.581 mkr (1.513 mkr), en ökning med 4% - Vinsten per aktie ökade med 5% och uppgick till 6,16 kr (5,86 kr) - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2.023 mkr (1.558 mkr). Styrelsen föreslår att en utdelning på 2,30 kr (2,10 kr) per aktie utgår för räkenskapsåret 2020.

  • Staffan Bohman, Petra Hedengran, Henrik Henriksson, Ulla Litzén, Karin Overbeck, Fredrik Persson, David Porter och Jonas Samuelson omvaldes som styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Staffan Bohman.

  • Under första kvartalet 2021 förvärvades aktier för 0,5 mdkr i Sandvik.

  • VD-KC Alrik Danielson: Våra kollegor runt om i världen har visat en fantastisk nivå av engagemang och energi under detta mycket utmanande år. Trots pandemins effekter på den globala ekonomin har vi gjort 2020 till det år då vi verkligen levererade på vår strategi. Detta syns tydligt i koncernens starka resultat och fortsatt höga investeringar i vår verksamhet.

  • VD Catrin Fransson: I linje med SEK:s satsning på hållbarhet har bolaget under året emitterat fem nya gröna obligationer och fem utökningar av utestående obligationer, till en volym av Skr 5,1 miljarder. I fjärde kvartalet gjorde SEK sin första publika SOFR-transaktion någonsin.

  • Martha Finn Brooks, 61, har en bred internationell erfarenhet från ledande befattningar och över 30 års erfarenhet från styrelsearbete i publika bolag. Tidigare positioner omfattar ett antal olika ledande befattningar inom Cummins, exempelvis som chef för lastbils- och bussverksamheten samt som chef för motorförsäljning och Customer Engineering.

  • ABB överträffar många av sina hållbarhetsmål för 2020 och har minskat utsläppen av växthusgaser med 58 procent sedan 2013. Den nya hållbarhetsstrategin till 2030 utgör en tydlig och ambitiös väg framåt.

  • På ABBA The Museum finns en yta för temporära utställningar. Inträdet till dessa utställningar ingår i samma biljett som till ABBA The Museum. Företags- och gruppbokningar gör du på sales@abbathemuseum.com.

  • Programmet Kvinna och chef i staten vänder sig till dig som är kvinna och chef inom staten. Du har förmodligen varit chef i några år och vill lära dig mer om dig själv, dina förmågor och hur du kan utveckla ditt ledarskap. Block 1: 19-20 maj 2021 – Organisation Block 2: 15-17 juni 2021 – Jag själv Block 3: 1-2 september 2021 – Att vara chef i staten Block 4: 11-12 oktober 2021 – Att leda medarbetare Block 5: 10-11 november 2021 – Strategiskt ledarskap i staten.

  • Aberdeen Standard Investments (ASI) har lanserat en ny Dynamic Multi Asset Income Fund, som erbjuder institutionella investerare ett nytt sätt att rikta in sig på en hög inkomstström med hög tillförlitlighet. Fonden strävar efter att generera en 5,5% årlig avkastning samtidigt som det ursprungliga kapitalet (avgiftens brutto) bevaras under en rullande femårsperiod. Det fokuserar på alla nivåer i processen på inkomsterna per riskenhet som tas, vilket resulterar i en tillförlitlig och attraktiv inkomstnivå som många investerare behöver.

  • Behovet av energi är stort i Afrikas industrier. Samtidigt kan solen förse industrin med all den värme som behövs för processerna. Ariya Finergy har skrivit ett ramavtal med Absolicon om att förvärva och driva en robotiserad produktionslina som tillverkar Absolicons koncentrerande solfångare T160. Solfångarna har 76% optisk verkningsgrad och producerar värme och ånga upp till 160oC som kan driva industriella processer. I ramavtalet finns milstolpar för varje tidsperiod och nu har Aryia beställt det första steget – en pilotanläggning med solfångare som levereras direkt från Sverige.

  • VD-KC Marcus Strömberg: Q2 Nettoomsättningen ökade med 5,5 procent och uppgick till 3 436 MSEK (3 258). Den organiska tillväxten, inklusive tilläggsförvärv och exklusive valutaeffekter, var 7,3 procent. Halvåret: Nettoomsättningen ökade med 5,5 procent och uppgick till 6 077 MSEK (5 760). Den organiska tillväxten, inklusive tilläggsförvärv och exklusive valutaeffekter, var 7,3 procent.

  • I maj 2019 förvärvades Acando av CGI, ett av världens ledande IT- och affärstjänsteföretag med 77 000 medarbetare och verksamhet över hela världen, och avnoterades därmed från Nasdaq Stockholm.

  • Beslutet är en del av Accentures nya globala åtagande att uppnå nettonollutsläpp till år 2025. Vi har infört mål för att minska klimatpåverkan från våra affärsresor, som är den största delen av vårt eget koldioxidavtryck. Vi driver även projekt för våra kunder i syfte att hjälpa dem att minska koldioxidutsläppen, och vi är engagerade i flera initiativ för att öka medvetenheten om klimatförändringarna hos våra anställda och i samhället i stort.

  • Under mitten av 90-talet levererades ett dussin bevakningsbåtar till Försvarsmakten. Bevakningsbåtarna är en del av Sveriges försvarslinje ovanför och under havsytan. Mellan åren 2015-2020 genomgick fem stycken av dessa bevakningsbåtar en modernisering där i stort sett samtliga system ombord ersattes, åtminstone delvis, av ny teknik. Genom detta arbete har Actea Consulting varit en viktig pusselbit i Försvarsmaktens arbete med att modernisera bevakningsbåtarna.

  • På grund av covid-19 har de fysiska träffarna under 2020 fått anta andra former och sker nu istället digitalt. 25 personer medverkade på dialogmötet och diskussioner fördes kring frågor som rör KKS, kroppslig integritet och rättigheter.

  • Coor Service Management, som 2009 förvärvade Vasakronans dotterbolag Vasakronan Service Partner, förvärvar nu Addici. Bolaget är ett nordiskt FM-bolag med kärnkompetens inom arbetsplatsservice, säkerhet, lokalvård, telefoni, fastighetstjänster samt dokumenttjänster. Bolaget omsätter ca 1 miljard och har 1 300 anställda främst i Sverige, men också i Norge, Finland och Danmark.

  • Digitalisering driver affärer och stärker marginalerna. Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 SEK per aktie.

  • Visa mer »

   Tycker du att steget från att skriva automatiserade tester till att implementera tester för en hel Continuous Delivery Pipeline känns stort? Vill du veta mer om hur automatiserade tester fungerar i den världen, med olika nivåer av tester och kvalitetskontroller och vilka typer av defekter som kan detekteras var? Hur man bygger in kvalitet genom hela arbetsprocessen och hur man skapar självtestande byggen?

  • ADDvise Group har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i MRC Systems FZE, avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Bolaget. MRC utvecklar och tillverkar renrum för läkemedelsindustrin och till sjukhus. Bolaget har sitt huvudkontor och produktionsanläggning i Dubai. Bolaget har omkring 110 anställda.

  • Valamis är ledande på den digitala inlärningsmarknaden och erbjuder en världsledande Learning Experience Platform (“LXP”) och omfattande tjänster för mjukvaruutveckling. Inom företagets nischsegment av LXP-marknaden är företaget en av de globala ledarna och tillhandahåller tjänster till många multinationella företagskunder från sina kontor i sju länder världen över. Som en skräddarsydd mjukvaruutvecklare är företaget en ledande nationell aktör i Finland.

  • Läs det senaste numret av Adtollo magaZine!

  • 2020-12-04 Advania Voice - appen som möjliggör lärande för elever med musik och rytm - 2020-11-05 Per Schlingmann om tidsmaskinen covid-19.

  • Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, rekryterar Patrik Åkesson som ny Vice President R&D. Patrik Åkesson kommer vara ansvarig för att utveckla bolagets befintliga system och processer, bidra till nya lösningar och ha en samordnande roll. Patrik kommer ingå i Advenicas ledningsgrupp.

  • - Förövaren tar inte ledigt. För många är hemmet den farligaste platsen att vistas på. Många kvinnor och barn kommer bli helt utlämnade till sina förövare i hemmet. För många är arbete, skola och fritid en trygghet i vardagen. Det är därför viktigare än någonsin att visa mod och mänsklighet. Våga agera, våga fråga, våga knacka på, våga ringa polisen eller socialjouren om du misstänker att någon far illa. Vi på byrån är extra tillgängliga och flexibla. Du når oss på följande nummer: Vardagar 08-211560 Övrig tid, kvällar och helger 070-8670724 Vi har kostnadsfri rådgivning och tar emot samtal från hela landet. Var rädd om dig och dina nära. Tillsammans är vi starkare, säger Elisabeth Massi Fritz.

  • Vi är mycket stolta och glada över att återigen hamna i topp på Mergermarkets individuella rankingar. Tillsammans med våra kollegor har vi arbetat hårt för att genomföra samtliga transaktioner med högsta servicenivå. Vi ser fram emot ett nytt aktivt år 2021 och kommer att fortsätta utmana oss själva i att överträffa standarder, förväntningar och att fortsätta hjälpa våra klienter med deras affärer, säger Mathias Berggren.

  • Advokatfirman Delphi har biträtt det amerikanska bolaget MGS Manufacturing, Inc. i samband med förvärvet av hela aktiekapitalet i FT Holding AB och Formteknik-koncernen i Sverige, Danmark och Tyskland. Förvärvet, som avslutades i januari 2021, stärker MGS förmåga att fungera som en enda leveranskälla i Europa för integrerad verktygs-, gjutnings- och automatiseringsfunktion till globala kunder inom vård-, bil-, förpacknings- och konsumentindustrin.

  • Våra klienter är svenska upphandlande myndigheter och enheter samt svenska och internationella företag med verksamhet mot offentlig sektor. Vår ambition är att ha långsiktiga relationer med våra klienter. Vi kan deras marknader, känner till deras behov och kan på så vis ge bästa möjliga upphandlingsrättsliga rådgivning i varje enskild offentlig affär.

  • Liksom föregående år har verksamhetsberättelsen producerats i två versioner som beskriver Advokatsamfundets verksamhet.

  • Visa mer »

   Årets hyreshöjning är något lägre än höjningarna 2019 och 2020, men möjliggör ändå fortsatt stora satsningar på underhåll och utveckling av studentbostäderna. Hyresjusteringen förhandlades inledningsvis med Hyresgästföreningen. Eftersom en överenskommelse inte gick att nå valde AF Bostäder att lämna förhandlingen och kontakta hyresgästerna direkt.

  • Ett digitalt stöd som chefer kan använda för att hantera arbetsrelaterad ohälsa hos medarbetare och en studie av hur virus, bakterier och hälsofarliga ämnen sprids i luften på tandvårdskliniker. Det är ämnena för två av de åtta forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 19 293 000 kronor av Afa Försäkring i 2020 års fjärde anslagsomgång.

  • 2020-12-17 Africa Oil får sin sjätte premieutdelning och VD:s meddelande till aktieägarna.

  • 2021-01-18 Miljoner till forskning för fler hållbara hundar och katter. Forskning kring hundars påverkan av interaktionen med barn i skolmiljö, hur det egentligen ligger till med taxarnas ryggbroskskivor och bättre diagnostik för kattens vanligaste sjukdom. Det och mycket mer kommer de 13 nya forskningsprojekten som nu delar på 9 miljoner kronor från Agria SKK forskningsfond att undersöka.

  • Ahlsell Norge AS har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i företaget Tromas AS. Bolaget har en årlig omsättning på cirka 63 mNOK. Sedan starten 1992 har Tromas försett byggindustrin i Trøndelag med verktyg och infästningsprodukter, och har idag av 17 medarbetare som är lokaliserade i butik och serviceverkstad i Fossegrenda i Trondheim. Genom förvärvet stärker Ahlsells sin närvaro i regionen och blir en ännu mer effektiv samarbetspartner för alla aktörer inom bygg och anläggning. För kunderna innebär detta en möjlighet att handla från ett ännu större sortiment och välja mellan fler leveransformer.

  • Idén om uppkopplade armband kan överleva även om bolaget går under.

  • AIK Fotboll kan nu summera intäkterna av årskorten 2020, detta då klubbens deadline för att begära pengar tillbaka för årskortet gick ut vid årsskiftet 2020/2021. Efter att deadline passerats kan AIK Fotboll nu konstatera att av de totalt 11 073 årskort, inklusive årskort till nätverk och partners, har 844 årskortsinnehavare valt återbetalning. 92,4% av årskorten har alltså efterskänkts till AIK Fotboll vilket är fantastiska siffror.

  • Läget är som vi alla upplever, tufft. Alla vi företag som verkar i flygplatsstaden vid Arlanda känner såklart av hur hårt och direkt krisen slår mot flyget. Därför vill vi lyfta de initiativ som regeringen tar för att underlätta för återhämtningen som kommer att följa efter krisen. För det kommer en återhämtning. Tids nog, och då är vi rustade för ny tillväxt. För er företag som vill få kontakt med oss – hör av er via knapparna nedan. Vi finns tillgängliga för frågor om hur detta påverkar oss, och vad vi tillsammans kan göra för att få ny fart. //Jennie Claesson, vd Airport City Stockholm

  • Airsonett meddelade idag att företagets unika och patenterade TLA-teknik (temperaturreglerat laminärt luftflöde) ska utvärderas för behandling av barn med svåra atopiska eksem. Imperial College i London finansierar och genomför den randomiserade, placebokontrollerade studien. Studien är ett resultat av den framgångsrika proof-of-concept-studien som publicerades i maj 2018 (referens 1,2).

  • Den 23 februari startar bokrean på Akademibokhandeln. Givet pandemin kommer fokus ligga på att säkerställa en trygg bokrea genom att erbjuda kunderna alternativa sätt att handla och genom att skapa en säker miljö i fysisk butik. Akademibokhandeln hoppas att bokrean även i år ska kunna sprida läsglädje.

  • I debatten har det nyligen uppmärksammats att socialtjänsten sparar orosanmälningar om barn, som det inte inleds utredning om, i en pärm. Det görs eftersom lagen tvingar socialtjänsten att agera på det viset. Om inte en utredning har påbörjats, får anmälningar inte göras sökbara. I kommunerna kallas dessa pärmar ibland ”kronologisk pärm”, ibland för ”slaskpärm”. Nu är dock ett lagförslag ute på slutremiss som ska ändra på lagen. Akademikerförbundet SSR skickar idag in sitt remissvar där man tillstyrker lagförslaget. Lagen kan inte ändras fort nog. Äntligen sätts barnens rätt till skydd i första rummet, precis som medlemmar hos oss länge önskat. Äntligen kan de så kallade slaskpärmarna få slängas på historiens sophög, säger Heike Erkers.