Publikt arkiv 120 mån

Publik information 2 månader

Visa val

  Antal organisationer 2 229
  • Offentliggjord information riktad till allmänheten - investerare - sparare
  • Köparen uppges vara ett utländskt bitcoin-företag. Men enligt SvD:s efterforskningar är det tveksamt om det underskrivna köpeavtalet är giltigt. Bolaget har uppemot 13 000 kunder, varav omkring 1 100 kunder finns inom inlåningsverksamheten, enligt Finansinspektionen. Sparkunderna har under den senaste tiden inte kunnat sätta in eller få ut pengar från kontona.

  • En punchout-lösning innebär att kunden startar i sitt inköpssystem och därifrån klickar sig vidare till e-handelssidan där man ska handla sina varor. Kunden lägger varor i sin varukorg precis som vanligt, men när ordern genomförs så betalar inte kunden i webbutiken, i stället skickas beställningen automatiskt tillbaka till inköpssystemet. I inköpssystemet tar kundens normala inköpsprocess vid och ordern slutförs där som vanligt.

  • With COVID-19 dominating so much of organisations’ current operational resilience agendas, it’s important to remember that the threat from other global risks and local incidents remains. Climate change continues to pose a major threat as well as changes in the “world order”.

  • Sweden House har en verksamhet som ej konsolideras. Ägarandelen år 2020 är 36 procent och utdelningsförslaget är när rapporten sammanställs ännu inte fastställt. Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 46 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade. Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare. Det övergripande målet för regeringen är att bolagen ska skapa värde och i förekommande fall se till att de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs väl.

  • AAC Clyde Space, ett ledande småsatellitbolag, har erhållit en order värd ca 1,1 MSEK (135 kUSD) för att fortsätta att driva SeaHawk-1-satelliten från sin markstation i Glasgow under ytterligare 12 månader.

  • AAK har initierat formella förhandlingar med fackliga delegater avseende en produktionskonsolidering med efterföljande nedstängning av sin anläggning i Merksem, Belgien. Det föreslagna initiativet är i linje med bolagets strategi att optimera bagerisegmentet för att förbättra kostnadseffektiviteten och öka konkurrenskraften.

  • Engångskostnaden på 85 miljoner USD (727 miljoner SEK) kommer att påverka rörelseresultatet för affärsområde Nordamerika under Q4 2021 och kommer att redovisas som en engångspost. Periodens resultat kommer att minskas med 63 miljoner USD (543 miljoner SEK).

  • Under första kvartalet 2021 förvärvades aktier för 0,5 mdkr i Sandvik.

  • SKF vill göra följande uttalande med anledning av rapporteringen i media nyligen om försäljning till vissa företag i det ryska kärnvapenprogrammet. SKF tar dessa uppgifter på stort allvar och genomför en utredning för att grundligt undersöka detta. Undersökningen genomförs av SKFs internrevisorer med stöd av externa experter. SKF har tagit emot ett dokument med länkar till hemsidor där ryska statsägda bolag publicerar offentliga upphandlingar. Informationen innehåller 171 upphandlingar genomförda av 17 ryska företag. SKF har inte haft något av dessa 17 företag som kunder.

  • Maria Simonson har en jur. kand. och kommer med en lång och bred erfarenhet från bank närmast från Danske Bank där hon jobbat med hållbarhet sedan 2017 och dessförinnan mångårig erfarenhet av att jobba med kunder och företagsfinansiering. Hon tillträder sin tjänst den 1 april.

  • Fordonskoncernen AB Volvo stoppar tillfälligt sin produktion och försäljning i Ryssland.

  • ABB har idag offentliggjort att Maria Varsellona, chefsjurist och styrelsesekreterare samt del av koncernledningen, kommer att lämna bolaget för att bli chefsjurist på Unilever, ett globalt konsumentvarumärkesbolag, från 1 april 2022. Hennes efterträdare kommer meddelas i sinom tid.

  • På ABBA The Museum finns en yta för temporära utställningar. Inträdet till dessa utställningar ingår i samma biljett som till ABBA The Museum. Företags- och gruppbokningar gör du på sales@abbathemuseum.com.

  • Under dagen får vi träffa och lyssna till Elizabeth Kuylenstierna, Alexandra Berg, Sara Penje och Marie Hallander Larsson. Kvinnor som har mycket att berätta och dela med sig av!

  • Aberdeen Standard Investments (ASI) har lanserat en ny Dynamic Multi Asset Income Fund, som erbjuder institutionella investerare ett nytt sätt att rikta in sig på en hög inkomstström med hög tillförlitlighet. Fonden strävar efter att generera en 5,5% årlig avkastning samtidigt som det ursprungliga kapitalet (avgiftens brutto) bevaras under en rullande femårsperiod. Det fokuserar på alla nivåer i processen på inkomsterna per riskenhet som tas, vilket resulterar i en tillförlitlig och attraktiv inkomstnivå som många investerare behöver.

  • Karl Sandlund tillträder en nyinrättad roll som COO, chef för den operativa verksamheten, inom AcadeMedia. Som ett led i att förstärka och utveckla ledningsfunktionen inrättas en ny roll som chef för AcadeMedias operativa verksamhet. Karl Sandlund arbetar idag som Chief Commercial Officer på SAS. Flera förändringarna görs och påverkar koncernledningen i företaget.

  • I maj 2019 förvärvades Acando av CGI, ett av världens ledande IT- och affärstjänsteföretag med 77 000 medarbetare och verksamhet över hela världen, och avnoterades därmed från Nasdaq Stockholm.

  • Accenture har förvärvat Zestgroup, ett tjänsteföretag som specialiserat sig på energiomvandlingar, projekt utan koldioxidutsläpp och upphandling av förnybar energi.

  • Under mitten av 90-talet levererades ett dussin bevakningsbåtar till Försvarsmakten. Bevakningsbåtarna är en del av Sveriges försvarslinje ovanför och under havsytan. Mellan åren 2015-2020 genomgick fem stycken av dessa bevakningsbåtar en modernisering där i stort sett samtliga system ombord ersattes, åtminstone delvis, av ny teknik. Genom detta arbete har Actea Consulting varit en viktig pusselbit i Försvarsmaktens arbete med att modernisera bevakningsbåtarna.

  • På grund av covid-19 har de fysiska träffarna under 2020 fått anta andra former och sker nu istället digitalt. 25 personer medverkade på dialogmötet och diskussioner fördes kring frågor som rör KKS, kroppslig integritet och rättigheter.

  • Coor Service Management, som 2009 förvärvade Vasakronans dotterbolag Vasakronan Service Partner, förvärvar nu Addici. Bolaget är ett nordiskt FM-bolag med kärnkompetens inom arbetsplatsservice, säkerhet, lokalvård, telefoni, fastighetstjänster samt dokumenttjänster. Bolaget omsätter ca 1 miljard och har 1 300 anställda främst i Sverige, men också i Norge, Finland och Danmark.

  • Årsredovisning för 2021 är nu publicerad. Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digitala tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk offentlig sektor.

  • Visa mer »

   Tycker du att steget från att skriva automatiserade tester till att implementera tester för en hel Continuous Delivery Pipeline känns stort? Vill du veta mer om hur automatiserade tester fungerar i den världen, med olika nivåer av tester och kvalitetskontroller och vilka typer av defekter som kan detekteras var? Hur man bygger in kvalitet genom hela arbetsprocessen och hur man skapar självtestande byggen?

  • Seebreath är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar kolorimetriska CO2-mätare som används inom respiratorisk vård. Produkterna används framför allt inom akutsjukvården för att säkerställa att intubering av patienter sker på ett korrekt och säkert sätt.

  • Valamis är ledande på den digitala inlärningsmarknaden och erbjuder en världsledande Learning Experience Platform (“LXP”) och omfattande tjänster för mjukvaruutveckling. Inom företagets nischsegment av LXP-marknaden är företaget en av de globala ledarna och tillhandahåller tjänster till många multinationella företagskunder från sina kontor i sju länder världen över. Som en skräddarsydd mjukvaruutvecklare är företaget en ledande nationell aktör i Finland.

  • Läs det senaste numret av Adtollo magaZine!

  • 2021-11-03 Kommuner samarbetar för enklare och effektivare IT-tjänster - 2020-12-04 Advania Voice - appen som möjliggör lärande för elever med musik och rytm - 2020-11-05 Per Schlingmann om tidsmaskinen covid-19.

  • Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, rekryterar Patrik Åkesson som ny Vice President R&D. Patrik Åkesson kommer vara ansvarig för att utveckla bolagets befintliga system och processer, bidra till nya lösningar och ha en samordnande roll. Patrik kommer ingå i Advenicas ledningsgrupp.

  • Jag har sett det här så många gånger nu och nu behöver vi säga stopp och protestera högt. I över 30 år har jag företrätt kvinnor, många med barn, som har utsätts för grovt våld i en relation. Många fall har lett till dödligt våld. Sverige behöver fokusera på förövaren. Det är förövaren som bär ansvaret för våldet.

  • DLA Piper har varit rådgivare åt EQT Ventures i samband med deras investering om EUR 52 miljoner i fintechbolaget Juni. Investeringen stänger Junis "Series A" finansieringsrunda till totalt USD 73 miljoner. EQT Ventures-fonderna är bland Europas största venture capital fonder och tillämpar en etappbaserad investeringsstrategi, vanligen från sena seed-rundor till tillväxtrundor. Juni är en så kallad neobank som utvecklar en bankplattform specifikt framtagen för e-handel och bolag som säljer online. DLA Pipers team bestod huvudsakligen av Mikael Moreira, Gabriel Liska and Julia Dahl.

  • Advokatfirman Delphi har biträtt det amerikanska bolaget MGS Manufacturing, Inc. i samband med förvärvet av hela aktiekapitalet i FT Holding AB och Formteknik-koncernen i Sverige, Danmark och Tyskland. Förvärvet, som avslutades i januari 2021, stärker MGS förmåga att fungera som en enda leveranskälla i Europa för integrerad verktygs-, gjutnings- och automatiseringsfunktion till globala kunder inom vård-, bil-, förpacknings- och konsumentindustrin.

  • Våra klienter är svenska upphandlande myndigheter och enheter samt svenska och internationella företag med verksamhet mot offentlig sektor. Vår ambition är att ha långsiktiga relationer med våra klienter. Vi kan deras marknader, känner till deras behov och kan på så vis ge bästa möjliga upphandlingsrättsliga rådgivning i varje enskild offentlig affär.

  • I dag sänds det första avsnittet av Advokatsamfundspodden – en ny podd som tar upp rättsfrågor och juridik. Till podden bjuds gäster från juridikens värld in och spänstiga samtal utlovas. I det första avsnittet, som handlar om advokatetik, medverkar Börje Samuelsson, ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd, Anders Eka, ordförande i Högsta domstolen, och Lotty Nordling, tidigare offentlig representant i disciplinnämnden.

  • Visa mer »

   Årets hyreshöjning är något lägre än höjningarna 2019 och 2020, men möjliggör ändå fortsatt stora satsningar på underhåll och utveckling av studentbostäderna. Hyresjusteringen förhandlades inledningsvis med Hyresgästföreningen. Eftersom en överenskommelse inte gick att nå valde AF Bostäder att lämna förhandlingen och kontakta hyresgästerna direkt.

  • Afa Fastigheters fem hus vid Lindhagensplan bildar tillsammans nästan ett helt kvarter. Tidigare i år installerades en solcellsanläggning på fastigheten Gångaren 20 med adress Lindhagensgatan 90. Nu fortsätter arbetet och ytterligare fyra anläggningar installeras kring årsskiftet och beräknas att kunna tas i drift under första delen av 2022.

  • Bolaget redovisade en total rörelseintäkt på 61,8 miljoner USD och en nettovinst på 54,9 miljoner USD under fjärde kvartalet 2021. Rörelseintäkterna hänför sig främst till företagets andel av vinsten från sina investeringar i Prime uppgående till 56,1 miljoner USD . För hela året redovisade företaget en rekordstor nettovinst på 190,7 miljoner USD eller 0,40 USD per aktie.

  • I november 2020 åtog sig AFRY att sätta mål i linje med 1,5°C-ambitionen med Science Based Targets initiative (SBTi). Dessa mål utvecklades och lämnades in 2021 och validerades under första kvartalet 2022.

  • 2021-01-18 Miljoner till forskning för fler hållbara hundar och katter. Forskning kring hundars påverkan av interaktionen med barn i skolmiljö, hur det egentligen ligger till med taxarnas ryggbroskskivor och bättre diagnostik för kattens vanligaste sjukdom. Det och mycket mer kommer de 13 nya forskningsprojekten som nu delar på 9 miljoner kronor från Agria SKK forskningsfond att undersöka.

  • Ahlsells digitaliseringsresa fortsätter och vi vidareutvecklar vår digitala affär och vårt sätt att arbeta. Det handlar om att skapa lösningar som på ett effektivt sätt stödjer och förbättrar verksamheten, men också gör vardagen enklare för våra kunder, leverantörer och medarbetare.

  • Idén om uppkopplade armband kan överleva även om bolaget går under.

  • AIK Fotboll kan nu summera intäkterna av årskorten 2020, detta då klubbens deadline för att begära pengar tillbaka för årskortet gick ut vid årsskiftet 2020/2021. Efter att deadline passerats kan AIK Fotboll nu konstatera att av de totalt 11 073 årskort, inklusive årskort till nätverk och partners, har 844 årskortsinnehavare valt återbetalning. 92,4% av årskorten har alltså efterskänkts till AIK Fotboll vilket är fantastiska siffror.

  • Läget är som vi alla upplever, tufft. Alla vi företag som verkar i flygplatsstaden vid Arlanda känner såklart av hur hårt och direkt krisen slår mot flyget. Därför vill vi lyfta de initiativ som regeringen tar för att underlätta för återhämtningen som kommer att följa efter krisen. För det kommer en återhämtning. Tids nog, och då är vi rustade för ny tillväxt. För er företag som vill få kontakt med oss – hör av er via knapparna nedan. Vi finns tillgängliga för frågor om hur detta påverkar oss, och vad vi tillsammans kan göra för att få ny fart. //Jennie Claesson, vd Airport City Stockholm

  • Airsonett meddelade idag att företagets unika och patenterade TLA-teknik (temperaturreglerat laminärt luftflöde) ska utvärderas för behandling av barn med svåra atopiska eksem. Imperial College i London finansierar och genomför den randomiserade, placebokontrollerade studien. Studien är ett resultat av den framgångsrika proof-of-concept-studien som publicerades i maj 2018 (referens 1,2).

  • Samtidigt valde Akademikerförbundet SSR:s kongress en förbundsstyrelse där fyra av de tolv ledamöterna är nyinvalda. Det är Pia Björking-Petersson, socionom från Göteborg, Ulla-Maija Madison, socionom och skolkurator från Gotland, Monica Olausson, anställd vid Kriminalvården i Luleå och Marcus Sjöberg, socionom från Stockholm. Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen är Sara Alfredsson, Niklas Eldholm, Markus Görs, Alexander Ramsing och Marie Stenmark.