Publikt arkiv 120 mån

Publik information 2 månader

Visa val

  Antal organisationer 2 214
  • Offentliggjord information riktad till allmänheten - investerare - sparare
  • Köparen uppges vara ett utländskt bitcoin-företag. Men enligt SvD:s efterforskningar är det tveksamt om det underskrivna köpeavtalet är giltigt. Bolaget har uppemot 13 000 kunder, varav omkring 1 100 kunder finns inom inlåningsverksamheten, enligt Finansinspektionen. Sparkunderna har under den senaste tiden inte kunnat sätta in eller få ut pengar från kontona.

  • I e-handelskassan kan varukorgen ses över för att presentera förslag på vilka produkter som kan bytas ut till mer hållbara alternativ. Det kan vara allt från en plastfri matförpackning till ett miljömärkt rengöringsmedel eller kontorsmaterial.

  • The Corona virus (COVID-19) continues to spread globally and rapidly. First discovered in Wuhan, China, in December 2019 it was reported as early as January in the UK and there is yet no end to it in the near future. Having been declared a pandemic by WHO on 11th March, organisations all over the world have implemented different strategies and methods to tackling the outbreak.

  • Verksamheter som ej konsolideras är bl a Sweden House. Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 46 hel- ochdelägda bolag, varav två är börsnoterade. Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare. Det övergripande målet för regeringen är att bolagen ska skapa värde och i förekommande fall se till att de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs väl.

  • Dotterbolaget Hyperion har vunnit en order om 0,15 MEUR (ca 1,5 MSEK) för att verifiera sin rymdbaserade laserkommunikationsterminal, CubeCAT, i omloppsbana. Terminalen är designad för nedlänkning av data i ultrahög hastighet, vilket avsevärt förbättrar och underlättar datakommunikation via småsatelliter.

  • Tomas ansluter till AAK med lång erfarenhet och en solid finansbakgrund. Under de senaste fem och ett halvt åren har han arbetat som finansdirektör och Executive Vice President på COWI Holding A/S, ett ledande internationellt konsultföretag inom teknik, ekonomi och miljövetenskap baserat i Danmark. Innan dess var han finansdirektör för svenska Rederi AB TransAtlantic. Han har även haft flertalet seniora finanspositioner för företag inom Volvo Aero, såväl i Skandinavien som i USA.

  • Efter att rapporten offentliggjorts hålls en telefonkonferens, kl 09.00 (CET), där resultatet presenteras av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.

  • ickard Gustafson kommer att efterträda Alrik Danielson under första halvåret 2021. Rickard Gustafson är för närvarande VD och koncernchef för SAS-koncernen. Innan Rickard Gustafson kom till SAS för tio år sedan var han VD för försäkringsbolaget Codan / Trygg Hansa och han har haft flera befattningar inom General Electric. Han har en civilingenjörsexamen från Linköpings universitet. Hans Stråberg, styrelseordförande i AB SKF, säger: ”Efter en grundlig och robust sökprocess är vi mycket nöjda att kunna välkomna Rickard Gustafson till SKF. Rickard Gustafsons starka och moderna ledarskap, breda internationella erfarenhet och energi gör honom till rätt person att leda det fortsatta genomförandet av SKFs strategi och ta SKF till nästa nivå av lönsam tillväxt och utveckling.”

  • Catrin Fransson har meddelat styrelsen att hon vill lämna sitt uppdrag efter sju intensiva år. Hon tillträdde som vd för SEK 2014 med uppdraget att stärka SEK:s organisation, företagskultur och varumärke samt att utveckla och bredda kundaffären. Under hennes tid har bolaget fördubblat antalet kunder och även förbättrat organisationens arbete gällande intern styrning och kontroll.

  • Ny automatiseringsteknik för Assisted Docking ger kaptenen en helt ny kontroll och innebär ännu ett viktigt steg mot automatiserad tilläggning och ett enklare liv till sjöss.

  • Jönköping fortsätter satsningen på fossilfria transporter för ett hållbart samhälle. Efter ett lyckat pilotprojekt där ABB bidrog till elektrifieringen av Jönköpings första elbusslinje, har ABB nu fått ytterligare order på tio kompletta laddstationer för elbussar till Jönköping Energi.

  • På ABBA The Museum finns en yta för temporära utställningar. Inträdet till dessa utställningar ingår i samma biljett som till ABBA The Museum. Företags- och gruppbokningar gör du på sales@abbathemuseum.com.

  • Programmet Kvinna och chef i staten vänder sig till dig som är kvinna och chef inom staten. Du har förmodligen varit chef i några år och vill lära dig mer om dig själv, dina förmågor och hur du kan utveckla ditt ledarskap. Block 1: 19-20 maj 2021 – Organisation Block 2: 15-17 juni 2021 – Jag själv Block 3: 1-2 september 2021 – Att vara chef i staten Block 4: 11-12 oktober 2021 – Att leda medarbetare Block 5: 10-11 november 2021 – Strategiskt ledarskap i staten.

  • Private equity investors completed 807 deals in Q4 2019, slightly down on the previous quarter, but still the second highest in the last decade - A substantial amount of capital was deployed in Q4, with quarterly deal value posting its third highest figure of the last decade at €67.6bn - On the back of three exceptionally strong quarters in succession, private equity activity in 2019 broke new ground, with total deal volume and value reaching all-time annual records -

  • Absolicon har skrivit en avsiktsförklaring med Prof. Dr. Kasper Moth-Poulsen från Chalmers som utvecklar en ny molekyl som kan lagra solenergi. Projektet erbjuds att använda Absolicons solfångare T160 för att ladda molekylen med energi. Forskarna på Chalmers har lyckats utforma en molekyl som har förmågan lagra värme i upp till 18 år.

  • AcadeMedia har idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i RE Skolor AB, ägare av Swedish Education Group AB. Förvärvet omfattar verksamheter inom grundskola, gymnasieskola och yrkeshögskola.

  • I maj 2019 förvärvades Acando av CGI, ett av världens ledande IT- och affärstjänsteföretag med 77 000 medarbetare och verksamhet över hela världen, och avnoterades därmed från Nasdaq Stockholm.

  • - Undersökningen visar att företag inom bank och finans inser behovet av verksamhetsutveckling, men förändringstakten i Sverige är helt klart för långsam. Det gör att företagen halkar efter sina globala motsvarigheter när det kommer till att skörda vinsterna av förändringsarbetet, säger Linda Håkansson, som arbetar inom Accentures affärsområde Financial Services i Sverige.

  • Med en stabsmetodikutbildning kan du förbereda dig och din organisation inför att hantera en krissituation, stora som små, på ett effektivt sätt. Syftet med vår utbildning är att utveckla deltagarnas kunskap och kompetens i form av myndighetens/företagets stabsmetodik, samt bistå med verktyg för att kunna arbeta i stab i den egna organisationen.

  • Ingela arbetar kvar på ActionAid fram till hösten och kommer därefter att tillträda rollen som generalsekreterare för RFSU. Ingela har gjort betydande insatser som generalsekreterare för ActionAid Sverige, säger Pia Gideon, styrelseordförande.

  • Coor Service Management, som 2009 förvärvade Vasakronans dotterbolag Vasakronan Service Partner, förvärvar nu Addici. Bolaget är ett nordiskt FM-bolag med kärnkompetens inom arbetsplatsservice, säkerhet, lokalvård, telefoni, fastighetstjänster samt dokumenttjänster. Bolaget omsätter ca 1 miljard och har 1 300 anställda främst i Sverige, men också i Norge, Finland och Danmark.

  • Addnode Group bjuder in press, institutionella investerare och analytiker till en presentation där VD och koncernchef Johan Andersson och CFO Lotta Jarleryd presenterar Addnode Groups bokslutskommuniké januari-december 2020. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.

  • Visa mer »

   Tycker du att steget från att skriva automatiserade tester till att implementera tester för en hel Continuous Delivery Pipeline känns stort? Vill du veta mer om hur automatiserade tester fungerar i den världen, med olika nivåer av tester och kvalitetskontroller och vilka typer av defekter som kan detekteras var? Hur man bygger in kvalitet genom hela arbetsprocessen och hur man skapar självtestande byggen?

  • Bolaget har mandaterat Pareto Securities AB att från och med den 20 november 2020 utvärdera möjligheten att emittera ett seniort säkerställt obligationslån med en förväntad volym om 250 MSEK och en löptid om tre år. Nettolikviden från den förväntade obligationsemissionen avses användas för att refinansiera Bolagets utestående obligationslån och andra kreditfaciliteter, finansiera det sedan tidigare kommunicerade förvärvet av MRC Systems Ltd, samt för att finansiera generella bolagsändamål.

  • Täcker hela faktureringsprocessen för sina kunder, från utskick av fakturor och administration av reskontra till hantering och finansiering av kundfordringar.

  • Läs det senaste numret av Adtollo magaZine!

  • 2020-11-05 Per Schlingmann om tidsmaskinen covid-19.

  • Miljonorder i Finland, ytterligare ett steg in i offentlig sektor

  • - Förövaren tar inte ledigt. För många är hemmet den farligaste platsen att vistas på. Många kvinnor och barn kommer bli helt utlämnade till sina förövare i hemmet. För många är arbete, skola och fritid en trygghet i vardagen. Det är därför viktigare än någonsin att visa mod och mänsklighet. Våga agera, våga fråga, våga knacka på, våga ringa polisen eller socialjouren om du misstänker att någon far illa. Vi på byrån är extra tillgängliga och flexibla. Du når oss på följande nummer: Vardagar 08-211560 Övrig tid, kvällar och helger 070-8670724 Vi har kostnadsfri rådgivning och tar emot samtal från hela landet. Var rädd om dig och dina nära. Tillsammans är vi starkare, säger Elisabeth Massi Fritz.

  • DLA Pipers Dataskyddsgrupp intog direkt en topplacering inom Data Privacy & Data Protection i den fösta separata rankingen på området. Byrån bibehåller även sin topplacering inom Employment. Johan Sundberg, advokat och Head of Employment och Head of Data Privacy & Data Protection på DLA Piper, topprankas även som en av fyra Leading Lawyers i Sverige inom dataskyddsområdet.

  • Skogssällskapet i rådgivningsuppdrag med oss.

  • Våra klienter är svenska upphandlande myndigheter och enheter samt svenska och internationella företag med verksamhet mot offentlig sektor. Vår ambition är att ha långsiktiga relationer med våra klienter. Vi kan deras marknader, känner till deras behov och kan på så vis ge bästa möjliga upphandlingsrättsliga rådgivning i varje enskild offentlig affär.

  • Undersökningsföretaget Regi presenterade idag den 14 januari sin årliga klientstudie. Vid det webbsända seminariet medverkade Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, som intervjuades av ekonomijournalisten Helene Rothstein. Hela seminariet kan ses på Youtube. Intervjun med Mia Edwall Insulander kommer omkring en timme och 25 minuter in i filmen.

  • Rekord i studentbostadsbyggande. Vi bygger bostäder för totalt 852 studenter på Proto, Sagoeken och Marathon med inflyttning 2019. På Ulrikedal står 11 nya lägenheter klara.

  • Covid-19 drabbar nu både patienter och personal i vården. Jakob Löndahl, docent vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet, forskar med stöd från AFA Försäkring om smittspridning av virus via luft, i syfte att förebygga smitta mellan patienter och personal inom vården. Sedan en tid tillbaka fokuserar forskningen på om och hur det nya coronaviruset sprids via luften. Här är en intervju med forskaren Jakob Löndahl.

  • Africa Oil Announces Favorable Prime RBL Redetermination.

  • 20200330:Minska smittspridning i stallet - 20200324: 20-tal ridövningar för inspiration på hemmaplan.

  • Bygglogistik möjliggör ett effektivare och hållbart byggande genom god materialplanering och samlade transporter. Ahlsell och Myloc gör det nu ännu enklare för entreprenören att med ett knapptryck lägga en inköpsorder till Ahlsell och via EDI speglas ordern i Mylocs molnbaserade bygglogistikkalender. Ahlsell har integrerat Myloc med sitt ERP-system för att minska administrationen för entreprenören och göra hållbart byggande enklare än någonsin. När en order läggs till Ahlsell speglas denna order automatiskt i Mylocs kalender. Därmed slipper entreprenören att registrera ordern både i kalendern och i sitt inköpssystem vilket minskar administrationen och minskar risken för fel. – Med Ahlsells och Mylocs logistiklösning kan arbetet i komplexa byggprojekt förenklas med styrning av material och resurser och samtidigt dra fördelarna av digital orderläggning, säger Anders Eklund, produktchef på Myloc Construction.

  • Idén om uppkopplade armband kan överleva även om bolaget går under.

  • Vill invänta ett definitivt beslut om det allsvenska spelschemat för säsongen 2020 och därmed kunna förmedla en tydligare bild av bolagets förutsättningar för det innevarande räkenskapsåret.

  • Läget är som vi alla upplever, tufft. Alla vi företag som verkar i flygplatsstaden vid Arlanda känner såklart av hur hårt och direkt krisen slår mot flyget. Därför vill vi lyfta de initiativ som regeringen tar för att underlätta för återhämtningen som kommer att följa efter krisen. För det kommer en återhämtning. Tids nog, och då är vi rustade för ny tillväxt. För er företag som vill få kontakt med oss – hör av er via knapparna nedan. Vi finns tillgängliga för frågor om hur detta påverkar oss, och vad vi tillsammans kan göra för att få ny fart. //Jennie Claesson, vd Airport City Stockholm

  • Avtalet gäller behandling av patienter med svår, okontrollerad allergisk astma och patienter med svårbehandlat atopiskt eksem, med företagets patenterade teknik temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA). Tekniken bygger på att patienterna behandlas med partikel- och allergenfri luft när de vilar eller sover.

  • Akademibokhandeln Holding AB (publ) (“Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget kommer att genomföra en förtida inlösen av sina utestående obligationer 2017/2021 med ISIN SE0009690084 (“Obligationerna”) i enlighet med villkoren för Obligationerna. Bolaget kommer idag att skicka en underrättelse om förtida inlösen till direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av Obligationerna enligt skuldboken som förs av Euroclear Sweden per den 20 februari 2019. Underrättelsen är oåterkallelig.

  • Ihop med SKR och Sobona har vi enats om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst. Beslutet tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter. Avtalen som löper ut den 31 mars 2020 förlängs nu till den 31 oktober 2020. Avtalen rör totalt omkring 650 000 medarbetare.

  • I somras bjöd Akademiska Hus in till en arkitekttävling om utformning av ett nytt universitetsbibliotek för humaniora och konst mitt emellan Korsvägen och Götaplatsen i centrala Göteborg. Intresset för att gestalta det nya biblioteket var mycket stort och nu har juryn valt ut sju tävlingsförslag.