Just nu fler än 15 lediga tjänster

FI arbetar för finansiell stabilitet, välfungerande marknader och ett gott konsumentskydd. Vi är ca 500 personer med olika erfarenhet och bakgrund på en arbetsplats som präglas av samarbete och kunskapsutbyte. På FI är du med och påverkar den finansiella marknaden. Tillsammans arbetar vi för samhällsnyttan och du kan göra skillnad!