X

SPOTIFY JAPAN VI SÖKER BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR ASAP

NEVS VI SÖKER TRIBE LEADER RESPONSIBLE MOBILITY DESIGN 15 APRIL

BENGT DAHLGREN AB VI SÖKER SPRINKLERINGENJÖRER 31 MARS

 

 OFFENTLIGLISTAN.SE

 

SVERIGES PUBLIC AFFAIRS

STRATEGISK INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN-INVESTERARE-SPARARE

SVERIGES MEST ANSEDDA VARUMÄRKEN INOM SAMHÄLLE OCH BÖRS ONLINE

 

Mark30Xi

NÄRINGSDEP Tre miljözoner 1 januari 2020 o Euro 6 krav från 2022

RIKSREVISIONEN Risk för att kommuner felkompenseras ekonomiskt...

RIKSREVISIONEN ...vid statliga reformer o tvingas omprioritera verksamhet

AUTOLIV VD/Ledare för Veoneer o Autoliv utsedda inför avknoppning

SVERIGES BYGGINDUSTRIER Bostadsbyggandet vänder ned - stort tapp

STHLMS STADSTEATER AB Vi har mottagit PwC-rapporten o siktar framåt

SVERIGES DOMSTOLAR SCA vs Skatteverket beviljas prövningstillstånd i HFD

NORDEA Stoppar temporärt investeringar i Facebook för Starsfonderna

GETINGE Brasilianska utredningar gör att vi ytterligare avsätter 350 Mkr

RIKSBANKEN Falska uppgifter i bl a sociala medier om att vi säljer e-kronor

BRÅ Boende i utsatta områden anpassar sig efter kriminella

NEVS Ny viktig investerare GSR Capital går in i Nevs med 4 miljarder

PWC Tidigare MSB cyberchefen Richard Oehme nu PwC deltog på...

PWC ...internationell konferens om cybersäkerhet 21 mars i Washington

NORDSTJERNAN Säger nej till exitbeskattning i remissyttrande till Finansdep

KRIMINALVÅRDEN GD: Så rustar vi för fler intagna - från 4200 till 5000

RIKSBANKEN Vi uppgraderar del av guldet - 125,7 ton guld

MIGRATIONSVERKET Sverige tredje största mottagarlandet av kvotflyktingar

PWC Vi säljer verksamheten Business Services till IK Investment Partners

RIKSDAGEN Finansutskotttet vill öka mångfalden av aktörer inom välfärden

HUFVUDSTADEN AB Vi utvecklar NK och varumärket till världsklass

KULTURDEP Till allmänheten 14 feb: Pressstödet i Sverige höjs med 20 proc

KULTURDEP Till DN:s läsare 13 feb: Presstödet i Sverige höjs med 20 proc

DN Brasiliens största dagstidning slutar publicera på Facebook

REJLERS AB Vi vann uppdrag när Rosenbad moderniseras

SKANSKA Vi bygger ny sjukhusbyggnad i Karlskrona för ca 330 miljoner

SVERIGES RADIO NWT-koncernen överens med oss om kreddningspolicy

WALLENSTAM Konsortium får markanvisning vid Söderstadion och hovet

NÄRINGSDEP Staten säljer Apoteksgruppen i Sverige Holding AB

PENSIONSMYNDIGHETEN Avregistrerar Advisor från fondtorget

 

Our keywords > Transparency and CSR  >> SIL+™  SOUL+™ 

 

Ny information
Access online till samhällsutveckling och affärer | Störst i Sverige på strategisk information och varumärken m2m
Luftfartsverket
Toppjobb samhälle & börs™
SWEDAVIA Vi söker chefer till verksamheten
Swedavia från Malmö till Kiruna. Läs mer om våra lediga chefstjänster som vi jus...
SKANSKA Vi utvecklar morgondagens samhälle
Medarbetarna är vår främsta styrka. Skanska består av över 56 000 fantastiska pe...
Häng med på vår resa
LKAB ska anställa 1200 personer de kommande tre åren. Nästan två om dagen. Vi er...
Chefer till verksamheten
Huvuddelen av UR:s verksamhet bedrivs på Oxenstiernsgatan 34 i Stockholm. På huv...
Visa alla
Publika evenemang & erbjudanden™
SEB AB - Årsstämma 26 mars 2018
Valberedningen föreslår omval av Johan H Andresen, Signhild Arnegård Hansen, Sam...
Telia Company AB - Årsstämma 10 april 2018
Välkommen till stämman. Förslag till styrelseledamöter är Susanna Campbell, Mari...
Skanska AB - Årsstämma 13 april 2018
Valberedningen föreslår omval av Hans Biörck, Pär Boman, Nina Linander, Fredrik...
Vinnovas utlysningar stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt-samhällsnytta
Välkommen till våra utlysningar som är öppna eller som vi planerar att öppna ino...
Visa alla
Sökfinansiering projekt & relationer™
Statens musikverk
Beslut om vilka projekt som får stöd fattas av Musikverkets konstnärliga råd, so...
KK-stiftelsen
Vi finansierar framför allt samproduktion med näringslivet. Med det avses svensk...
ALMI Invest
Vi är ett riskkapitalbolag som investerar i svenska bolag med spännande, skalbar...
Prins Daniels Fellowship - IVA
Prins Daniels Fellowship är ett mentorsprogram som riktar sig till entreprenörsf...
Visa alla
Our keywords Transparency and CSR
Svenska Bostadsfonden Fouriertransform BRÅ SAS 
business-sweden Riksrevisionen EU-upplysningen Konkurrensverket 
PTS Finansinspektionen Trafikverket Vinnova 
Vattenfall Svenska institutet KI Datainspektionen 
Tillväxtverket Ordförandeskap EU Luftfartsverket Riksdagen 
Polisen FMV 
MSB Bolagsverket 
Arbetsförmedlingen Lantmäteriet 
Systembolaget 
SJ Svenska spel Operan 
Apoteket Dramaten 
Samhall TeliaSonera 
Green cargo Jernhusen 
Sweden.se Visit Sweden ARN Barnombudsmannen